Меню
Количка

АЗОПТ колир 10 мг/мл 5 мл

Azopt® 10 mg/ml eye drops, suspension / Азопт® 10 мг./мл. капки за очи, суспенсия - Лекарства с рецепта
АЗОПТ колир 10 мг/мл 5 мл
  • Наличност: В наличност
  • Производител: ALCON
  • Арт.номер: 14408
  • Тегло: 0.20кг
9.61 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Azopt® е предназначен за намаляване на повишеното вътреочно налягане при: очна хипертензия; първична откритоъгьлна глаукома за монотерапия (при пациенти неповлияващи се от бета-блокери или при такива;, при които бета-блокерите са противопоказни); или като съпътстваща терапия към лечението с бета-блокери.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

АЗОПТ колир 10 мг/мл 5 мл от Аптеки Феникс

Azopt® 10 mg/ml eye drops, suspension / Азопт® 10 мг./мл. капки за очи, суспенсия

Активно вещество: Brinzolamide 10.0 mg/ml Лекарствена форма: Капки за очи, суспенсия.Показания: Azopt® е предназначен за намаляване на повишеното вътреочно налягане при: • очна хипертензия • първична откритоъгьлна глаукома за монотерапия (при пациенти неповлияващи се от бета-блокери или при такива;, при които бета-блокерите са противопоказни);, или като съпътстваща терапия към лечението с бета-блокери. Начин на приложение и дозировка: В случаите на монотерапия, както и на съпътстваща терапия, препоръчваната доза е една капка Azopt® в конюнктивния сак на засегнатото око (очи) - два пъти на ден. При някои пациенти по-добър ефект от лечението може да има при дозировка: една капка - три пъти дневно. Препоръчва се притискане на назослъзния канал или внимателно затваряне на клепача след приложението на препарата. Това може да намали системната абсорбция на локално прилаганият препарат и като резултат се намаляват нежеланите лекарствени реакции. При замяна на използван друг антиглаукомен препарат, за очно приложение с Azopt®, препаратът трябва да се спре и едва на следващия да се започне новото лечение - с Azopt®.В случай на съпътстваща терапия с други офталмологични препарати е необходим интервал от 5 минути по между им.Употреба при възрастни При възрастните пациенти не е необходима никаква промяна в дозировката. Употреба при децаБезопасността и ефективността на Azopt® при пациенти под 18 години не е изследвана и неговата употреба не се препоръчва при тази група. Пациентите трябва да бъдат предупредени да изчакат около 15 минути след използването на Azopt и тогава да поставят отново контактните си лещи. Azopt ® не трябва да се използва едновременно с наличието на меки контактни лещи в окото.Не е изследван евентуалният ефект на отнемане след прекратяване на лечението с Azopt ®. Ефектът на намаленото ВОН се очаква да продължи 5-7 дни. Инхибиторите на карбоанхидразата за орално приложение могат да влошат способността за изпълнение на задачи, изискващи активна умствена дейност и/или физическа координация при възрастните пациенти. Azopt ® се резорбира и има системно действие - затова е възможно, същото да се наблюдава и при локалното му приложение. Лекарствени и други взаимодействия Не са провеждани специфични проучвания за взаимодействие на Azopt® с други лекарства. По време на клиничните проучвания, Azopt® е използван едновременно с timolol за очно приложение и не са установени взаимодействия. Не е оценена връзката между Azopt® и миотиците или адренергични агонисти по време на съпътстваща глаукомна терапия. Не е оценена връзката между Azopt® и други антиглаукомни медикаменти, освен бета-адренергичните блокери, по време на съпътстваща глаукомна терапия. Azopt® е инхибитор на карбоанхидразата и независимо от това, че се използва за локално приложение се резорбира от организма. При проучванията, проведени с перорални инхибитори на карбоанхидразата се съобщава за киселинно-основни и електролитни изменения. Възможността за такива взаимодействия трябва да се има предвид при пациентите употребяващи Azopt®.Изозимите на цитохром Р-450, отговарящи за метаболизма на brinzolamide са. СУРЗА4(основен), CYP2C8 и CYP2C9. Предполага се, че инхибиторите на CVP3A4 като ketoconazole, itraconazole, clotrimazole, ritonavir, troleandomycin ще инхибират метаболизма на brinzolamide чрез CYP3A4. Препоръчва се внимание при съпътстваща терапия с инхибитори на CYP3A4. Brinzolamide не е инхбитор на цитохром Р-450 изозимите.Бременност и кърмене Бременност Досега не са проведени проучвания върху бременни жени. Изследванията, проведени с животни показват репродуктивна токсичност (в/ж част 5.3.). Потенциалният риск при хората е неизвестен. Azopt® не трябва да се прилага при бременни жени, освен в случаите когато е абсолютно необходимо.Кърмачки Не е известно дали бринзоламид се отделя в човешкото майчино мляко. Известно е обаче, че се отделя в млякото на плъхове. Не се препоръчва употребата на Azopt® при кърмачки.Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Временно замъглено зрение или други зрителни промени, могат повлияят на способността за шофиране или работа с машини (виж и част 4.8.).Както при употребата на всеки един офталмологичен препарат, ако при поставянето на продукта се появи краткотрайно замъгляване на зрението, пациентът трябва да изчака зрението му се проясни преди да шофира или да работи с машини. Употреба при пациенти с чернодробно и бъбречно увреждане Azopt® не е изследван при пациенти с чернодробни увреждания, поради което употребата му при тази група не се препоръчва.Azopt® не е изследван и при пациенти с тежки бъбречни увреждания (креатинов клиаранс -CrCl < 30 гш/min) или при такива.Тъй като brinzolamide и неговите метаболити се отделят основно чрез бъбреците, Azopt® е противопоказан при такива пациенти Противопоказания • Свръхчувствителност към някой от компонентите на продукта. • Известна свръхчувствителност към сулфонамиди (в/ж също 4.4.). • Тежки бъбречни увреждания. • Хиперхлоремична ацидоза (в/ж също 4.2.).Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба Azopt® е сулфонамид и независимо от това, че се използва за локално приложение се абсорбира системно. Понякога същите нежелани лекарствени реакции, като при другите (системни) сулфонамиди, могат да се наблюдават и при локално прилаганите препарати. При поява на сериозни нежелани лекарствени реакции или реакции на свръхчувствителност, употребата на препарата трябва да се преустанови. Не се препоръчва съпътстваща терапия на Azopt® и перорален инхибитор на карбоанхидразата, поради опасност от задълбочаване на системните нежелани лекарствени реакции. Azopt® не е достатъчно изследван при пациенти с псевдоексфолиативна или пигментна глаукома.При съпътстваща терапия при лечение на глаукома, Azopt® е изследван главно при използване и на timolol - като съпътстващ медикамент. Съществуват също и ограничени данни от направени проучвания при съпътстваща терапия на brinzolamide я други анти глаукомни агенти. Azopt® не е изследван при пациенти с тясноъгълна глаукома. Карбоанхидразна активност е наблюдавана и в цитоплазмата, и около плазмените мембрани на роговичния ендотелиум. Още не е напълно установен ефектът от продължителното приложение на Azopt® (brinzolamide - инхибитор на карбоанхидразата) върху роговичния ендотелиум при пациенти с вече увредена роговица (пациенти с нисък брой ендотелийни клетки). До момента не са изследвани пациенти, носещи контактни лещи и поради това е необходимо особено внимание при употребата на препарата при тази група. Известно е че, инхибиторите на карбоанхидразата могат да окажат влияние върху роговичната хидратация и поради това при пациентите с контактни лещи рискът от увреждане на роговицата е повишен. И в този случай, както и при други случаи с евентуално увреждане на роговицата (напр. диабет) се препоръчва внимателно наблюдение на роговицата. За бензалкониевият хлорид, използван като консервант при повечето офталмологични продукти е известно, че причинява точковидна и/или язвена кератопатия. Тъй като Azopt ® съдържа бензалкониев хлорид, при продължителна употреба на препарата е необходимо наблюдение, особено при пациенти с известна сухота в окото и проблемна роговица.Контактни лещи Azopt ® не е изследван при пациенти с контактни лещи. Препаратът съдържа бензалкониев хлорид, за който е известно, че се абсорбира от меките контактни лещи.Нежелани лекарствени реакции По време на клиничните проучвания, в които са наблюдавани 1 500 пациенти, използващи Azopt® като моиотерапия или съпътстваща терапия, най-често срещаните нежелани лекарствени реакции са локални симптоми като: замъглено зрение за няколко секунди или минути (4.8%) и горчив или необичаен вкус(5.3%). (в/ж и част 4.7.) Следните нежелани лекарствени реакции определено или вероятно свързани с лечението, са докладвани по времена клиничните проучвания с Azopt®. Те биват често срещани (по-малко от 10.0%) и редки (по-малко от 1.0%).Очни: По-често срещани: замъгленено зрение, очен дискомфорт (краткотрайно парене или щипане по време на поставяне), усещане за чуждо тяло и очна хиперемиа (зачервяване).Редки: сухота в окото, болка, сърбеж, кератити, блефарити, конюнктивити, усещане за залепване на клепача, сьлзене, умора на окото, кератопатия, фоликули на конюнктивата и промени в зрението.Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани при съпътстваща терапия с тимолол: Редки: ерозия на роговицата.Общи: Azopt® е сулфонамид - инхибитор на карбоанхидразата със системна абсорбция. Други нежелани лекарствени реакции, присъщи на този клас продукти са също вероятни, въпреки че не са наблюдавани по време на клиничните проучвания. Вероятно това се получава при преминаването на капките към назофарингса през носослъзния канал. Затисканено на носослъзният канал или внимателното затваряне на клепача, след приложение могат да намалят влиянието на този ефект, (в/ж също и 4.2.)Тялото - като цяло: алопеция и болки в гръдния кош.Гастроинтестинален тракт Чести: горчив или необичаен вкус. Редки: сухота в устата, гадене и диспепсия.Реакции на свръхчувствителност: рядко - дерматити.Нервна система Чести: главоболие. Редки: парестезия, депресия, замаяност.Респираторен тракт Редки: ринити,- диспноея, фарингити, бронхити, епистаксис(кървене от носа), хемоптизис. Изброените по-горе нежелани лекарствени реакции, като цяло са свързани с употребата на системно прилаганите инхибитори на карбоанхидразата. Не е изключено нежеланите реакции, присъщи за пероралните инхибитори на карбоанхидразата да се получат и при локално приложение на такъв тип препарати.Предозиране Няма данни при хората относно предозирането на продукта. Лечението трябва да бъде симптоматично и поддържащо.Могат да се появят електролитен дисбаланс, ефекти върху нервната система. Необходимо е да. се следят серумните електролитни нива (особено калиевите) и нивото на рН в кръвта.Фармакологични данни Фармакодинамични свойства (фармакотерапевтична група, механизъм на действие, фармако-динамични ефекти)Фармакотерапевтична група: Антиглаукомни препарати и миотици, инхибитори на карбоанхидразата. АТС: S01E С Azopt® съдържа инхибитор на карбоанхидразата (СА), предназначен за локално очно приложение. Карбоанхидразата е ензим, който може да бъде открит в много от тъканите на тялото, включително и в окото. Той катализира обратимата реакция, включваща - хидратиране на въглеродния двуокис и последващо дехидратиране на карбоновата киселина. При хората, карбоанхидразата съществува като множество от изо-ензими, най-активният от които - карбоанхидразата, може да бъде открит в червените кръвни телца, а също така и в други тъкани. Инхибирането на карбоанхидразата в цилиарните телца на окото, намалява секрецията на вътреочна течност, навярно чрез намаляване формирането на бикарбонатни йони с последваща редукция в натриевите и флуиден транспорт. Като резултат се наблюдава редукция на вътреочното налягане (ВОН). Повишеното ВОН е основен рисков фактор за увреждане на зрителния нерв и развитието на дефекти в зрителното поле. Бринзоламид., който е инхибитор на карбоанхидраза II (СА- II), е преобладаващият изо-ензим в окото, с ин-витро IC 50 = 3.2 пМ и Kj = 0.13 пМ спрямо СА-П.Фармакокинетични свойства (резорбция, разпределение, биотрансформация, елиминиране)Локално приложеният бринзоламид може да се резорбира в системнто кръвообръщение. Поради афинитета си към СА-П, бринзоламид се разпределя екстензивно в червените кръвни телца и показва продължителен полу-живот в кръвта (приблизително 24 седмици). При хората се образува метаболита N-desethyl brinzolamide, който се свързва с карбоанхидразата и се натрупва в червените кръвни телца. Този метаболит се свързва основно в CA-I в присъствието на бринзоламид. В плазмата концентрациите на brinzolamide и N-desethyl brinzolamide са ниски и обикновено под границата на количественото съдържание ( < 7.5 ng/ml). Свързаните в плазмата протеини са приблизително 60 %. Бринзоламид се изхвърля основно с урината в непроменен вид (приблизително 60%). N-desethyl brinzolamide също може да бъде открит в урината заедно с ниски концентрации метаболити (N-desmethoxypropyl и O-desmethyl) - около 20 %. Фармакокинетичните изследвания на перорално приложен бринзоламид са проведени с напълно здрави доброволци, приели капсули, съдържащи 1 mg бринзоламид, два пъти дневно в продължение на 32 седмици. За оценка на системното задържане(инхибиране) на карбоанхидразата е измервана активността на карбоанхидразата в червените кръвни телца. Насищане с бринзоламид в червените кръвни телца е постигнато за 4 седмици (концентрацията на . червени кръвни телца е приблизително 20 uM). N-desethyl brinzolamide, натрупан в червените кръвни телца, е устойчиво постоянен за 20 - 28 седмици, достигайки концентрации 6-30 |яМ. Инхибирането на СА-П активността (в устойчиво състояние - steady state) е приблизително 70 - 75 %, което е по-ниско от степента на инхибиране, очаквана да има фармакологичен ефект върху реналната функция или дишането при здрави доброволци.Наблюдавани са и пациенти с умерени бъбречни увреждания (CrCI = 30 60 ml/min), приемащи по 1 mg бринзоламид два пъти дневно - перорално, в продължение на 54 седмици. Концентрацията на бринзоламид в червените кръвни телца, през 4та седмица от лечението, е 20 - 40 мМ. В устойчиво състояние (steady state), концентрациите на бринзоламид и неговите метаболити, съответно са между 22.0 - 46.1мМ и 17.8 - 88.6мМ.Концентрациията на N-desethyl brinzolamide в червените кръвни телца нараства, а общата активност на карбоанхидразата в червените кръвни телца намалява с намаляването на креатиновия клиаранс, но концентрацията на бринзоламид и активността на СА-П остават непроменени. При пациентите с най-висока степен на бъбречни увреждания, инхибирането на сумарната активност на карбоанхидразата е по-голямо, независимо че е по-лошо от 90% при steady - state.При проведените изследвания при локално очно приложение (at steady - state), намерените концентрации на бринзоламид в червените кръвни телца са подобни на тези при изследванията при перорално приложение, но нивата на N-desethyl brinzolamide са по-ниски. Активността на карбоанхидразата е около 40 - 70 %.Предклинични данни за безопасност Проучванията за локалното очно приложение на бринзоламид, проведено в продължение на 6 месеца, при зайци показва стастистически значимо нарастване на дебелината на роговицата, при използвани концентрации на бринзоламид 1%, 2% и 4% - четири пъти дневно. Тези промени не са наблюдавани при проучвания с други видове. Многократното приложение на бринзоламид при плъхове при доза, възлизаща на 8 mg/kg/ден (или това е 250 пъти препоръчваната дневна доза при хора - за локално очно приложение) показва промени, свързани с фармакологията на инхибирането на карбоанхидразата (напр. обема на урината и леки промени в електролитния серум). Статистически значимо нарастване на тумор на пикочния мехур е наблюдавано при женски екземпляри мишки, приемали бринзоламид перорално - за период от 24 месеца в доза, възлизаща на 10 mg/kg/ден (или това е 250 пъти препоръчваната дневна доза при хора - за локално очно приложение). Свързаните с дозата промени с пикочния мехур са наблюдавани при женските мишки при концентраци 1,3 и 10 mg/kg/ден и при мъжките екземпляри - при 3 и 10 mg/kg/ден. Установено, статистически значимо, нарастване на тумор на пикочния мехур е наблюдавано само при изследванията с мишки.Проучвания за развиваща се токсичност при зайци, приемащи бринзоламид перорално в дози до 6 mg/kg/ден (или това е около 125 пъти препоръчваната дневна доза при хора - за локално очно приложение) не показват ефект върху развитието на плода, независимо от наблюдаваната значителна токсичност при майката. Подобни проучвания при плъхове показват слабо забележимо вкостеняване на черепа и гръдната кост (sternebrae) при малките на женски екземпляри, получили бринзоламид в дози 18 mg/kg/ден (или това е 375 пъти препоръчваната дневна доза при хора - за локално очно приложение), но не при доза 6 mg/kg/ден.Това се наблюдава и при дози, причиняващи метаболитна ацидоза, съпроводена с намаляване на теглото на плода. Свързани с дозата, промени в теглото на плода са наблюдавани при малките на женски екземпляри, получили бринзоламид перорално както следва: при доза 2 mg/kg/ден - теглото намалява 5 - 6% и при доза 18 mg/kg/ден - намалява приблизително с 14 %.Фармацевтични данни Списък на помощните вещества Benzalkonium Chloride Solution 0.20 mg/ml Edetate Disodium (dihydrate) 0.1 mg/ml Mannitol 33.0 mg/ml Sodium Chloride 2.5 mg/ml Carbomer 974P Tyloxapol Hydrochloric Acid and/or Sodium Hydroxide to adjust pH 7.5 Purified Water q.s. to 4.0 mg/ml 0.25 mg/ml 1.0 mlФизико-химични несъвместимости He са известни. Срок на годност 2 (две) години, от датата на производство. Да не се използва повече от един месец след отварянето на флакона. Специални условия за съхранение Не се изискват специални условия за съхранение. Данни за опаковката Azopt® капки за очи, суспенсия се доставя в непрозрачни пластмасови флакони (LDPE) от 5ml, снабдени с капачка на винт и откапващо устройство.Препоръки при употреба • Да се разклати добре преди употреба. • За да се избегне замърсяване на върха на откапващото устройство и разтвора, не трябва да се докосват клепачите, околните тъкани или други повърхности с върха на откапващото устройство на флакона. • Флаконът да се пази добре затворен когато не се използва.Производител: Alcon Couvreur n.v.Rijsweg 14, B-2870 Puurs/ Belgium

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·      До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·      До офис на куриерска фирма Спиди

·      Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·      До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·        До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·       До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·       Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.99 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.26 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.48 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,66 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.54 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.48 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.32 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.85 лв.

На посочен адрес

 

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

3.00 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 


Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Защо да закупите АЗОПТ колир 10 мг/мл 5 мл от aptekifenix.bg

     > Конкурентна цена
     > Бърза и качествена доставка
     > Постоянни наличности
     > Възможност за консултация за избран от Вас продукт
Етикети: azopt