Меню
Количка

Връщане на продукти

Потребителят може да откаже поръчката си на всеки един етап от нейната обработка.

При  получаване на пратката си Клиента с подписа си, удостоверява че  поръчаните и получени стоки отговарят по вид количество и качество на направената поръчка, след задължението си да  извърши „ПРЕГЛЕД“ на  поръчката си. Риска от механично увреждане на стоката и различия в доставените продукти на пратката остават за сметка на Клиента, когато не е извършил опция „ПРЕГЛЕД“ при доставка. 

Задължение на Клиента е при получаване на поръчката да провери съдържанието й, дали продуктите съответстват по характеристики с придружаващите ги документи. В случай на несъответствие, ако  Клиентът  не уведоми незабавно след  доставката на стоката Доставчика, се приема, че стоката съответства с описанието й в поръчката.

Ако потребителя се откаже от поръчката си, преди тя да бъде подготвена и ескпедирана към куриера за изпращане: Потребителя трябва да изпрати мейл,  в този случай  той не дължи неустойки към доставчика и сключения договор от разстояние се счита за приключен.

При удовлетворение от страна на ФАРМА ЛЕК АД на правото на отказ  от договора на клиента, то ФАРМА ЛЕК АД възстановява платените суми към клиента със същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция в срок от 14 дни. Всички други разходи извън сумата по стойността продуктите от поръчката, които клиента е направил ,комисионни на банки и други остават за сметка на клиента.

Когато са налице различия между списъка с доставените продукти и съдържанието на пратката,при „ПРЕГЛЕД“ Клиентът има задължението да уведоми ФАРМА ЛЕК АД и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на пратката по телефон и с имейл на адрес orders@aptekifenix.bg с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.) Риска от механично увреждане на стоката и различия в доставените продукти на пратката остават за сметка на Клиента,когато не е извършил опция „ПРЕГЛЕД“ при доставка.

Клиента има право да упражни правото си на отказ от договора в срок от 14 дни. Срокът на право на отказ  е 14 дни от датата на приемане на доставената стока. За да използва правото си на отказ клиента е нужно:

·         да попълни и изпрати по електронен път чрез електронно съобщение на адрес: orders@aptekifenix.bg стандартния формуляр за отказ или да попълни формата в сайта;

·         трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава на адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев № 57;

·         представи издадена касова бележка; 

При неизпълнение на тези условия ФАРМА ЛЕК АД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и да не възстанови платената сума.  Клиента заплаща всички транспортни и други разходи по връщането и доставката на стоката.

В случай на загубване или погиване на стоката преди получаването й от ФАРМА ЛЕК АД, Клиентът дължи обезщетение в размер на нейната стойност с ДДС.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. При упражняване правото на отказ потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Търговецът  няма  задължение  да  възстанови  допълнителните  разходи  за доставка  на  стоките,  когато  потребителят  изрично  е  избрал  начин  на  доставяне  на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.   Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките  с  изключение  на  случаите,  когато  търговецът  се  е  съгласил  да  ги  заплати,  или  ако търговецът  не  го  е  уведомил,  че  разходите  за  връщане  на  стоките  се  заплащат  от потребителя.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: тук

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*,  че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчанона*/получено на*

– Име на Клиентът

– Адрес на Клиентът

– Подпис на Клиентът  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.

В случай на отказ,  срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление  е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

При удовлетворение от страна на ФАРМА ЛЕК АД на правото на отказ  от договора на клиента, то ФАРМА ЛЕК АД възстановява платените суми към клиента със същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция в срок от  14  дни, считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от КЛИЕНТА и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Клиентът трябва да предостави стоката в изряден търговски вид, без липсващи нейни съствани части и заедно с касова бележка.

КЛИЕНТА  трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: адрес гр. Плевен, ул. Георги Кочев № 57. Всички други разходи извън сумата по стойността продуктите от поръчката, които клиента е направил за получаване и връщане на закупената стока, комисионни на банки и други остават за сметка на клиента.

Клиента няма право на отказ от договора когато:

·         при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·         при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·         при всички други случаи, предвидени със закон

·         продуктите са лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ