Меню
Количка

ЛАМИКТАЛ табл 50 мг х 28 бр

Lamictal 50 mg 28 tablets / Ламиктал 50 мг 28 таблетки - Лекарства с рецепта
ЛАМИКТАЛ табл 50 мг х 28 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: GLAXO SMITH KLINE
  • Арт.номер: 32047
  • Тегло: 0.20кг
8.94 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
За лечение на огнищна и генерализирана епилепсия, протичаща с тонико-клонични гърчове. Прилага се в случаите, когато други антиепилептични средства са се оказали неефективни.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

ЛАМИКТАЛ табл 50 мг х 28 бр от Аптеки Феникс

Lamictal 50 mg 28 tablets

Ламиктал 50 мг 28 таблетки

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ламиктал 25 mg таблетки Ламиктал 50 mg таблетки Ламиктал 100 mg таблетки Ламиктал 5 mg диспергиращи се таблетки/таблетки за дъвчене. Lamictal 25 mg tablets Lamictal 50 mg tablets Lamictal 100 mg tablets Lamictal 5 mg dispersible/chewable tablets Ламотрижин (Lamotrigine)Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Ламиктал и за какво се използва 2. Преди да приемете Ламиктал 3. Как да приемате Ламиктал 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Ламиктал 6. Допълнителна информация1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАМИКТАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Ламиктал принадлежи към група лекарства наречени антиепилептични. Той се използва за лечение на две заболявания - епилепсия и биполярно разстройство.Ламиктал лекува епилепсия чрез блокиране на мозъчните сигнали, които предизвикват епилептични припадъци. При възрастни и деца на 13 и повече години, Ламиктал може да бъде прилаган самостоятелно или с други лекарства за лечение на епилепсия. Ламиктал също може да се използва заедно с други лекарства за лечение на припадъците, свързани със заболяване, наречено синдром на Ленокс-Гасто; При деца на възраст от 2 до 12 години, Ламиктал може да се прилага с други лекарства за лечение на описаните заболявания. Може да бъде използван самостоятелно за лечение на вид епилепсия, наречена типични абсанси. Ламиктал се използва и за лечение на биполярно разстройство. Хората с биполярно разстройство (понякога наричано маниакално-депресивно) имат крайни промени в настроението, с периоди на мания (възбуда или еуфория), заменящи се с периоди на депресия (дълбока тъга или отчаяние). При възрастни на 18 и повече години, Ламиктал може да бъде прилаган самостоятелно или с други лекарства за предотвратяване на периодите на  депресия, възникващи при биполярно разстройство. Все още не е изяснен механизмът на действие на Ламиктал в мозъка за постигане на този ефект.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛАМИКТАЛ Не приемайте Ламиктал: ако сте алергични (свръхчувствителни) към ламотрижин или към някоя от останалите съставки на Ламиктал (изброени в точка 6). Ако това се отнася за Вас: Информирайте Вашия лекар и не приемайте Ламиктал. Обърнете специално внимание при употреба на Ламиктал Вашият лекар трябва да бъде уведомен, преди да започнете лечение с Ламиктал: ако имате някакви бъбречни проблеми; ако някога сте получавали обрив след прием на ламотрижин или други лекарства за биполярно разстройство или епилепсия; ако някога сте развивали менингит след прием на ламотрижин (прочетете описанието на тези симптоми в точка 4 на тази листовка: Други нежелани реакции); ако вече приемате лекарства, съдържащи ламотрижин. Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас: Уведомете Вашия лекар, който може да реши да намали дозата или да прецени, че Ламиктал не е подходящ за Вас. Важна информация относно потенциално животозастрашаващи реакции Малък брой пациенти, приемащи Ламиктал, развиват алергична реакция или потенциално живото-застрашаваща реакция от страна на кожата, които могат да прераснат в по-сериозни проблеми, ако бъдат оставени без лечение. Вие трябва да сте запознати със симптомите, за да наблюдавате за появата им, докато приемате Ламиктал. Прочетете описанието на тези симптоми в точка 4 на тази листовка в "Потенциално животозастрашаващи реакции: незабавно потърсете лекарска помощ". Мисли за самонараняване или самоубийство Антиепилептични лекарства се използват за лечение на няколко заболявания, включително епилепсия и биполярно разстройство. Хората, страдащи от биполярно разстройство, понякога могат да имат мисли за самонараняване или за самоубийство. Ако страдате от биполярно разстройство, е по-вероятно да мислите по този начин: когато започвате лечение за първи път; ако в миналото сте имали мисли за самонараняване или за самоубийство; ако сте на възраст под 25 години. Ако имате потискащи мисли или преживявания, или ако забележите, че се чувствате по-зле или развивате нови симптоми, докато приемате Ламиктал: Уведомете незабавно Вашия лекар или отидете до най-близката болница, за да Ви окажат помощ. Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като Ламиктал също са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Незабавно се обърнете към Вашия лекар, ако по което и да е време имате такива мисли.Ако приемате Ламиктал за лечение на епилепсия Понякога припадъците при някои видове епилепсия може да се влошат или да зачестят, докато приемате Ламиктал. При някои пациенти може да се наблюдават тежки припадъци, което може да причини сериозни здравословни проблеми. Ако появата на припадъците стане по-честа или имате тежък припадък, докато приемате Ламиктал: Уведомете незабавно Вашия лекар.Ламиктал не трябва да се използва за лечение на биполярно разстройство при лица на възраст под 18 години. Лекарствата за лечение на депресия и други психични проблеми повишават риска от мисли и опити за самоубийство при деца и юноши под 18 години.Прием на други лекарства Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, или започвате прием на нови - включително билкови продукти или други лекарства, отпускани без рецепта. Вашият лекар трябва да знае, ако приемате други лекарства за лечение на епилепсия или психични проблеми. Това се налага, за да може лекарят да е сигурен, че приемате правилната доза. Тези лекарства включват: окскарбазепин, фелбамат, габапентин, леветирацетам, прегабалин, топирамат или зонизамид, използвани за лечение на епилепсия; литий или оланзапин, използвани за лечение на психични проблеми; бупропион, използван за лечение на психични проблеми или за спиране на тютюнопушенето. Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарства.Някои лекарства взаимодействат с Ламиктал или увеличават вероятността за поява на нежелани реакции при хората. Те включват: валпроат, използван за лечение на епилепсия и психични проблеми; карбамазепин, използван за лечение на епилепсия и психични проблеми; фенитоин, примидон или фенобарбитон, използвани за лечение на епилепсия; рисперидон, използван за лечение на психични проблеми; рифампицин, който е антибиотик; лекарства, използвани за лечение на инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус (HIV) (комбинация от лопинавир и ритонавир или от атазанавир и ритонавир); хормонални контрацептиви, като противозачатъчните хапчета (вижте по-долу). Уведомете Вашия лекар, ако приемате, започвате или преустановявате приема на някое от изброените лекарства.Хормоналните контрацептиви (противозачатъчни хапчета) могат да повлияят на действието на Ламиктал Вашият лекар може да Ви препоръча употребата на определен вид хормонален контрацептив или друг метод за предпазване от забременяване, като използването на презервативи, диафрагма или спирала. Ако използвате хормонален контрацептив (противозачатъчни хапчета), Вашият лекар може да Ви вземе кръвна проба, за да провери нивото на Ламиктал. Ако приемате хормонален контрацептив или възнамерявате да започнете прием на хормонален контрацептив: Обсъдете това с Вашия лекар, който може да Ви предложи подходящи за Вас методи за контрацепция. Ламиктал също може да повлияе действието на хормоналните контрацептиви, въпреки че не се очаква да понижи ефекта от тяхното действие. Ако използвате хормонален контрацептив и забележите някакви промени в менструалния си цикъл, като внезапно силно кървене или зацапване в периода между два цикъла: Уведомете Вашия лекар. Това може да е знак, че Ламиктал повлиява начина на действие на Вашия контрацептив. Бременност и кърмене Може да съществува повишен риск от вродени дефекти при деца, чиито майки са приемали Ламиктал по време на бременността. Тези дефекти включват заешка устна или вълча паст. Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате допълнително фолиева киселина, ако възнамерявате да забременеете и по време на бременността. Бременността може да промени ефективността на Ламиктал, затова може да се наложи да Ви бъдат направени кръвни изследвания и дозата Ламиктал, която приемате може да бъде коригирана. Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, има вероятност да сте бременна или ако възнамерявате да забременеете. Не трябва да спирате лечението без да сте обсъдили това с Вашия лекар. Това е особено важно, ако страдате от епилепсия. Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Активното вещество на Ламиктал преминава в кърмата и може да окаже ефект върху кърмачето. Вашият лекар ще обсъди с Вас рисковете и ползите от кърменето по време на приема на Ламиктал. Периодично ще проследява състоянието на Вашето бебе, ако решите да кърмите докато приемате Ламиктал. Шофиране и работа с машини Ламиктал може да предизвика замайване и двойно виждане. Не шофирайте и не работете с машини, освен ако сте сигурни, че нямате подобни прояви. Ако имате епилепсия, посъветвайте се с Вашия лекар относно шофирането и работата с машини.Таблетки: Важна информация относно някои от съставките на Ламиктал Таблетките Ламиктал съдържат малки количества захар, наречена лактоза. Ако имате непоносимост към лактоза или към други захари: Уведомете Вашия лекар и не приемайте Ламиктал.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛАМИКТАЛ Винаги приемайте Ламиктал точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Колко Ламиктал да приемате Установяването на оптималната за Вас доза Ламиктал може да отнеме известно време. Дозата, която приемате ще зависи: от Вашата възраст; от това дали приемате Ламиктал заедно с други лекарства; от това дали имате някакви бъбречни или чернодробни проблеми. Вашият лекар ще Ви предпише ниска доза в началото на лечението, която постепенно ще повишава в рамките на няколко седмици до достигане на доза, която е оптимална за контрола на заболяването (наричана ефективна доза). Никога не приемайте повече Ламиктал от предписаното Ви от Вашия лекар.Обичайната ефикасна доза Ламиктал за възрастни и деца на или над 13 години е между 100 и 400 mg всеки ден. За деца на възраст от 2 до 12 години ефективната доза зависи от телесното тегло - обикновено е между 1 mg и 15 mg за килограм телесно тегло на детето, до максимална поддържаща дневна доза от 200 mg. Употребата на Ламиктал не се препоръчва при деца на възраст под 2 години.Как да приемате Вашата доза Ламиктал Таблетки: Приемайте Вашата доза Ламиктал веднъж или два пъти дневно според препоръките на Вашия лекар. Лекарството може да се приема с или без храна.Вашият лекар може да Ви посъветва да започнете или да спрете приема на други лекарства в зависимост от заболяването, за което се лекувате и от повлияването Ви от лечението. Поглъщайте таблетките цели. Не ги чупете, дъвчете или смачквайте. Винаги приемайте цялата доза, която Ви е предписал Вашият лекар. Никога не приемайте само част от таблетката. Диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене: Приемайте Вашата доза Ламиктал веднъж или два пъти дневно според препоръките на Вашия лекар. Лекарството може да се приема с или без храна. Винаги приемайте цялата доза, която Ви е предписал Вашия лекар. Никога не приемайте само част от таблетката.Вашият лекар може да Ви посъветва да започнете или да спрете приема на други лекарства в зависимост от заболяването, за което се лекувате и от повлияването Ви от лечението. Ламиктал диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене може да се поглъщат цели с малко вода, да се дъвчат или да се смесят с вода за приготвяне на течно лекарство.За дъвчене на таблетките: Може да изпиете малко вода по същото време, за да подпомогнете разтварянето на таблетката в устата. След това изпийте още малко вода, за да сте сигурни, че цялото лекарство е прието.За да разтворите таблетката: Поставете таблетката в чаша с вода, достатъчна поне да покрие цялата таблетка. Разбъркайте, за да се разтвори или изчакайте до пълното разтваряне на таблетката. Изпийте цялото количество течност. Добавете още малко вода в чашата и я изпийте, за да сте сигурни, че в чашата не е останало лекарство. Ако сте приели повече от необходимата доза Ламиктал Незабавно се свържете с лекар или фармацевт. По възможност им покажете опаковката Ламиктал. При прием на прекалено голямо количество Ламиктал могат да се проявят следните симптоми: бързи, неконтролирани движения на очите (нистагъм); тромавост и загуба на координация, отразяваща се на равновесието (атаксия); загуба на съзнание или кома.Ако сте забравили да приемете Ламиктал Не приемайте допълнителни таблетки и не удвоявайте дозата, за да компенсирате  забравената доза. Обърнете се за съвет към Вашия лекар как да започнете да приемате лекарството отново. Това е от голямо значение за лечението Ви. Не спирайте приема на Ламиктал без лекарска препоръка Ламиктал трябва да бъде приеман толкова дълго, колкото е препоръчал Вашият лекар. Не преустановявайте приема на лекарството, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва.Ако приемате Ламиктал за лечение на епилепсия За да спрете приема на Ламиктал, от голямо значение е дозата да бъде намалявана постепенно, за около 2 седмици. Ако спрете да приемате Ламиктал внезапно, епилепсията може да се появи отново или да се влоши.Ако приемате Ламиктал за лечение на биполярно разстройство Може да отнеме известно време докато Ламиктал започне да действа и затова е малко вероятно да се почувствате по-добре веднага след започването на лечението. В случай че, спирате лечението с Ламиктал, не е необходимо дозата Ви да бъде намалявана постепенно. Но въпреки това първо трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако решите да спрете приема на Ламиктал.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както всички лекарства, Ламиктал може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.Потенциално животозастрашаващи реакции: незабавно потърсете лекарска помощ. Малък брой пациенти, приемащи Ламиктал, развиват алергична реакция или потенциално животозастрашаваща реакция от страна на кожата, които могат да прераснат в по-сериозни проблеми ако бъдат оставени без лечение. Появата на тези симптоми е по-вероятна през първите няколко месеца от лечението с Ламиктал, особено ако започнете терапията с прекалено висока доза или ако дозата се повишава прекалено бързо, или ако Ламиктал се приема заедно с друго лекарство, наречено валпроат. Някои от симптомите са по-чести при децата, затова родителите трябва да наблюдават децата си особено внимателно за появата на тези симптоми.Симптомите на тези реакции включват: кожни обриви или зачервяване, които могат да прерастнат в животозастрашаващи кожни реакции, включително широкоразпространен обрив с мехури и излющване на кожата, особено около устата, носа, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън), обширно излющване на кожата (повече от 30% от повърхността на тялото - токсична епидермална некролиза); рани в устата, гърлото, носа или гениталиите; възпаление на устата или зачервяване или подуване на очите (конюнктивит); повишена температура (втрисане), грипоподобни симптоми или сънливост; оток на лицето или увеличени лимфни възли в областта на шията, подмишниците или слабините; необяснимо кървене или синини, или посиняване на пръстите; възпалено гърло или инфекции (като настинки), по-чести от обичайното. В повечето случаи тези симптоми са признаци на по-малко сериозни нежелани реакции. Но трябва да сте наясно, че те са потенциално животозастрашаващи и могат да прерастват в по-сериозни проблеми, като органна недостатъчност, ако не се лекуват. Ако забележите някой от тези симптоми: Незабавно се свържете с Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да Ви бъдат проведени чернодробни, бъбречни или кръвни изследвания, и може да Ви каже да спрете приема на Ламиктал. Ако сте развили синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза, Вашият лекар ще Ви каже, че не трябва никога повече да приемате ламотрижин. Много чести нежелани реакции: Те могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти: главоболие; чувство на замайване; сънливост; тромавост или липса на координация (атаксия); двойно виждане или замъглено зрение; гадене или повръщане; кожен обрив. Чести нежелани реакции: Те могат да засегнат до 1 на 10 пациенти: агресивност или раздразнителност; бързи, неконтролирани движения на очите (нистагъм); треперене или тремор; проблеми със съня; диария; сухота в устата; отпадналост; болка в гърба, ставите или на други места по тялото. Редки нежелани реакции: Те могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти: сърбеж в очите, с отделяне на секрет и образуване на корички по клепачите (конюнктивит); живото-застрашаваща кожна реакция (синдром на Стивънс-Джонсън: вижте и информацията в началото на точка 4). Много редки нежелани реакции: Могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти: халюцинации ("чуване" или "виждане" на несъществуващи неща); обърканост или тревожност; чувство на несигурност и нестабилност при движение; неконтролирани движения на тялото (тикове), неконтролирани мускулни спазми, засягащи очите, главата и торса (хореоатетоза) или други необичайни движения на тялото като потрепване, треперене или скованост; тежка кожна реакция (токсична епидермална некролиза: вижте и информацията в началото на точка 4); при пациенти с епилепсия - зачестяване на припадъците; промени в чернодробната функция, които се проявяват при кръвни изследвания, или чернодробна недостатъчност; промени в кръвните изследвания - включващи намален брой на червените кръвни клетки (анемия), намален брой на белите кръвни клетки (левкопения, неутропения, агранулоцитоза), намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), намален брой на всички тези видове клетки (панцитопения) и нарушение на костния мозък, наречено апластична анемия; сериозно нарушение на кръвосъсирването, което може да причини необичайно кървене или синини (дисеминирана интраваскуларна коагулация); повишаване на температурата (втрисане); оток в областта на лицето (едем) или увеличени лимфни възли в областта на шията, подмишниците или слабините (лимфаденопатия); влошаване на симптомите при хора, страдащи от болестта на Паркинсон. Други нежелани реакции При малък брой хора са наблюдавани други нежелани реакции, но точната им честота не е установена: Група от симптоми по едно и също време, включително: повишена температура, гадене, повръщане, главоболие, скованост на врата и изключително силна чувствителност към ярка светлина. Това може да бъде причинено от възпаление на обвивките, които покриват главния и гръбначния мозък (менингит). Тези симптоми обикновено изчезват след спиране на лечението, обаче ако симптомите продължават или се влошават, обърнете се към Вашия лекар; Има съобщения за засягане на костите, включително остеопения и остеопороза (изтъняване на костите) и фрактури. Консултирайте се с Вашия лекар, ако приемате антиепилептично лекарство за продължителен период от време, имате остеопороза или приемате кортикостероиди. Ако се появят нежелани реакции Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛАМИКТАЛ Съхранявайте Ламиктал на място, недостъпно за деца. Не използвайте Ламиктал след срока на годност, отбелязан върху блистерите, картонената опаковка или бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Ламиктал не изисква специални условия на съхранение. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа Ламиктал таблетки Активното вещество е ламотрижин. Всяка таблетка съдържа 25 mg, 50 mg или 100 mg ламотрижин. Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, повидон К30 натриев нишестен гликолат (Тип А), жълт железен оксид (Е 172) и магнезиев стеарат.Какво съдържа Ламиктал диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене Активното вещество е ламотрижин. Всяка диспергираща се таблетка / таблетка за дъвчене съдържа 5 mg ламотрижин. Другите съставки са: калциев карбонат, частично заместена хидроксипропилцелулоза, алуминиево-магнезиев силикат, натриев нишестен гликолат (Тип А), повидон К30, захарин натрий, магнезиев стеарат и аромат на боровинка.Как изглежда Ламиктал таблетки и какво съдържа опаковката Таблетките Ламиктал (всички таблетки с различно количество на активното вещество в една таблетка) са квадратни със заоблени ъгли и със светъл жълтеникавокафяв цвят. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Ламиктал 25 mg таблетки са с маркировка "GSEC7" на едната страна и "25" на другата. Всяка опаковка съдържа блистери с 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 или 100 таблетки. Съществуват и опаковки за започване на лечението, съдържащи 21 или 42 таблетки, за приложение през първите няколко седмици на лечението, когато дозата се повишава постепенно.Ламиктал 50 mg таблетки са с маркировка "GSEE1" на едната страна и "50" на другата. Всяка опаковка съдържа блистери с 14, 28, 30, 42, 56, 90, 98 или 100 таблетки. Съществуват и опаковки за започване на лечението, съдържащи 42 таблетки, за приложение през първите няколко седмици на лечението, когато дозата се повишава постепенно.Ламиктал 100 mg таблетки са с маркировка "GSEE5" на едната страна и "100" на другата. Всяка опаковка съдържа блистери с 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 или 100 таблетки.Как изглежда Ламиктал диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене и какво съдържа опаковката Ламиктал диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене (всички таблетки с различно количество на активното вещество в една таблетка) са бели до почти бели и могат да имат леки нюанси в оцветяването. Имат аромат на боровинка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Ламиктал 5 mg диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене са продълговати и двойно изпъкнали. Те са с маркировка "GS CL2" на едната страна и "5" на другата. Всяка опаковка съдържа блистери с 10, 14, 28, 30, 42, 50 или 56 таблетки.Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението да употреба: ГлаксоСмитКлайн ЕООД, България.5 mg диспергиращи се таблетки / таблетки за дъвчене: Glaxo Group Ltd, ВеликобританияПроизводител: Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Великобритания; Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A., Полша.

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.99 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.26 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.48 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,66 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.54 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.48 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.32 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.85 лв.

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

3.00 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Защо да закупите ЛАМИКТАЛ табл 50 мг х 28 бр от aptekifenix.bg

     > Конкурентна цена
     > Бърза и качествена доставка
     > Постоянни наличности
     > Възможност за консултация за избран от Вас продукт
Етикети: lamiktal