Меню
Количка

ЛЕВОКСА табл 500 мг х 7 бр

Levoxa 500 mg 7 film-coated tablets Actavis / Левокса 500 mg 7 филмирани таблетки Актавис - Лекарства с рецепта
ЛЕВОКСА табл 500 мг х 7 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: TEVA PHARMACUETICAL
  • Арт.номер: 33302
  • Тегло: 0.20кг
13.29 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Подходящ при: остър максиларен синузит, причинен от Moraxella catarrhalis, Str. pneumoniae, H.influencae; екзацербирал хроничен бронхит (Str. pneumoniae, Staph. aureus, H. influencae); комунално придобити пневмонии (Str. pneumoniae, Staph.aureus, K.pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae и др); кожни инфекции, включително и усложнени, предизвикани от метицилин резистентни стафилококи; остри пиелонефрити и инфекции на пикочните пътища (E.coli, Enterococcus foecalis, Proteus mirabilis и др); инфекции на кожата и меките тъкани.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

Levoxa 500 mg 7 film-coated tablets Actavis

Левокса 500 mg 7 филмирани таблетки Актавис

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАПрочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Левокса и за камо се използва. 2. Преди да приемете Левокса. 3. Как да приемате Левокса. 4. Възможни нежелани реакции. 5. Как да съхранявате Левокса. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.1. Какво представлява Левокса и за какво се използва Името на Вашето лекарство е Левокса таблетки. Левокса таблетки съдържат лекарствено вещество, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени противомикрабни средства. Левофлоксацин е "хинолоново" противомикробно средство. Действа, като убива бактериите, които предизвикват инфекции във Вашия организъм, Левокса таблетки може да се използва за лечение на инфекции на: • Синусите • Белите дробове, при пациенти с продължителни проблеми с дишането или пневмония • Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур • Простатната жлеза, в случай на тройна инфекция • Кожата и подкожната тъкан, включително и мускулите, които понякога се наричат „меки тъкани" В някои специални случаи Левокса може да се използва за предпазване от белодробно заболяване, наречено антракс или за да предотврати тежкото протичане на заболяването ако сте вдишали бактериите, причиняващи антракс.2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левокса Не използвайте Левокса ако: сте алергични (свръхчувствителни) към левофлоксацин, моксифлокенцнн, ципрофлоксацин нлн ефлоксацнн или към някоя от останалите съставки на продукта, изброени в точка 6;• някога сте имали епилепсия; • в миналото след прилагане на антибактериално лекарство от група га на икколоните сте имали увреждания на сухожилията. Сухожилията са нишки, чрез които мускулите се захващат за костите Ви; • при деца или юноши; • сте бременна, планирате бременност или мислите, че може да сте бременна; • кърмите;Не приемайте това лекарство, ако нещо от описаното по-горе се отнася за Вас, Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Левокса.Предупреждения и предпазни мерки Говорете е Вашия лекар нли фармацевт, преди да приемете Левокса* ако: • сте на възраст 60 години и повече • използвате иортикостероиди, понякога наричани стероиди (вж. Други лекарства и Левокса) • някога сте имали припадъци (гърчове) • имате мозъчно увреждане вследствие на мозъчен удар (инсулт) или друго мозъчно увреждане • имате проблеми с бъбреците • имате дефицит иа глюкозо6-фосфатдехидрогеназа (рядко наследствено заболяване)- В този случай е по-вероятно да имате сериозни проблеми с кръвта, ако приемате това лекарство. • сте имали проблеми с психиката (психично заболяване) • сте имали проблеми със сърцето; този анд лекарства се използват с внимание, ако стч родени с или в семейството Ви има случаи на удължен QT-интервал (открива се на ЕКГ, електрически запис на сърдечната дейност)( имате нарушен баланс на солите а кръвта (особено ниски стойности на калий и магнезий в кръвта), имате много забавен сърдечен ритъм (наречен „брали кардия"), нмнте слабо сърце (сърдечна недостатъчност), в миналото сте имали сърдечен удар (инфаркт на миокарда), ако trie жена нлн пациент в старческа възраст нлн приемате други лекарства, за които е известно, че водят до необичайни промени в ЕКГ (вж. точка Други лекарства и Левокса) • сте диабетик • имате чернодробни проблеми • имате мнастения гревнеАко не сте сигурни дали нещо от описаното по-горе се отнася за Вас попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате Левокса.Други лекарства и Левокса Информирайте Вашия лекар нли фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е необходима, защото Левокса може да окаже влияние върху действието на някои лекарства. Някои лекарствата също могат да окажат влияние върху начина на действие на Левокса.Обезателно информирате Вашия лекар ако приемате някое от следните лекарства, тъй като ако сеприемат едновременно с Ленокса те могат да повишат вероятността от поява на нежелани лекарствени реакции: • кортикостероиди, наричани понякога стероиди - използват се за възпаление повишава вероятнаотта да получите възпаление нли скъсване на сухожилие • варфарнн - използва се за разреждане на кръвта Повишава се вероятността от кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да Ви провежда редовно кръвни провери как се съсирва кръвта Ви • теофилин - използва се прн проблеми е дишането. Ако го приемате с Левокса е no-вероятно да получите припадъци (гърчове); • нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - използват се за болка и възпаление, като ацетнлсалнцилова киселина, ибупрофен, фенбуфен, кетопрофен и нндометацин. Ако ги приемате с Левокса е по-вероятно да получите припадъци (гърчове); • циклоспорин -използва се след трансплантацня на органи. По-вероятно е да получнте нежелани лекарствени реакции, характерни за циклоспорин. • лекарства, за които е известно, че могат да оквжвт влияние върху сърдечния ритъм. Това включва лекарства за лечение на нврушен сърдечен ритъм (антмаритмнцн, като хиниднн, хндрохнннднн, дизопирамнд, соталол, дофетнлид, нбутнлид и амнодарон), за депресии (трициклични антидепресанти, като амитриптнлнн и имипрамин), за психични заболявания (антипсихотнци) и за бактериални инфекции („иакролидни" антибиотици, като еритромицин, азитромицин и кларитромицин • пробенецид - използва се за лечение на подагра и циметидин- използва се при язви и киселини. Специално внимание се изисква ако някое от тези лекарства се приемат заедно с Левокса. Ако имате бъбречни проблеми Вашият лекар може да ви назначи ло-ннека доза. Не приемайте Ленокса таблетки по едно и също време със ледннте лекарства, тъй като това може да окаже влияние върху начина на действие на Левокса: таблетки, съдържащи желязо (за анемия), цинкови добавки, магнезий или алуминий-съдържащи антиациди (за киселини в стомаха), диданозин или сукралфат (за язва на стомаха). Вижте точка 3 по-долу „Ако вече приемате желязо-съдържащи таблетки, цинкови добавки, антиациди, диданозин или сукралфат"Тестове в урината за опнати Прн хора, приемащи Левокса, тестовете в урината за силни обезболяващи, наречени опиати могат да покажат фалшиво-положителни резултати.Тестове за туберкулоза Това лекарство може да доведе до фалшиво-отрицотелни резултати прн някои тестове, използвани в лабораторията за определяне на бактериите, причиняващи туберкулоза. Ако Вашият лекар Ви е назначил тест в урината, уведомете го, че приемате Левокса,Бременност, кърмене и фершлнтет Не приемайте Левокса, ако: • сте бременна, планирате бременност нлн мислите, че сте бременна • ако кърмите или ви предстои да кърмите.Шофиране н работа с машини Възможно е да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително замаяност, сънливост, световъртеж или промени взрекиего. Някои от тези нежелани реакции могат да окажат влияние върху способността Ви за концентриране и скоростта за реакция. Ако това се случи, не шофирайте и не извършвайте дейности, които изискват внимание във висока степен.Левокса съдържа лактоза монохвдрат Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някон захари, посъветвайте се с него преди да приемете този лекарствен продукт.3. Как да приемате Левокса Винаги приемайте Левокса точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Прием на това лекарство • Приемайте лекарството през устата • Поглъщайте таблетките цели е чаша вода • Таблетката може да се приема по време на хранене или по всяко време между храненията Защитете кожата сн от слънчева светлина Пазете се от пряка слънчева светлина докато приемате това лекарство и в продължение на 2 дни, след като прекратите приема му. Това е необходимо, тъй като кожата Ви може да стане много по-чувствителна към слънцето и да изгори, да сърби или да се образуват големи мехури, ако не се вземат следните предпазни мерки: • Уверете се, че използвате крем е висок сяъниезащитен фактор Винаги носете шапка и дрезд, които покриват ръцете и краката Избягвайте солариумитеАко вече приемате желязо-съдържащи таблетки, цинкови добавки, вщпацндн, диданознн нлн сукралфат • Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Левокса. Приемете необходимата доза поне 2 часа преди или след като сте приели Левокса таблетките.Колко да приемате Вашият лекар ще реши колко таблетки Левокса трябва да приемете • Дозата зависи от вида и мястото на инфекцията във Вашия организъм Продължителността на лечението Ви зависи от това колко сериозна е инфекция. • Ако усетите, че ефектът на Вашето лекарството е твърде силен или твърде слаб, не променяйте дозата сами, а попитайте Вашия лекар.Възрастни н пациенти в старческа възраст Инфекция на синусите • Две таблетки Левокса от 250 mg веднъж дневно • Или - една таблетка Левокса от 500 mg веднъж дневноИнфекции на белите дробове, при хора с продължителни проблеми с дишането • Две таблетки Левокса от 250 mg веднъж дневно • Или - една таблетка Левокса от 500 rag веднъж дневно Пневмонии • Две таблетки Левокса от 250 mg един или два пъти дневно • Или - една таблетка Левокса 50D rag, веднъж нлн два пъти дневноИнфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците нли пикочния мехур • Една или две таблетки Левокса от 250 mg дневно • Или -1/2 или една таблетка Левокса от 500 mg дневно Инфекция на простатната жлеза • Две таблетки Леаокса от 250 mg дневно • Или - една таблетка Левокса от 500 mg дневна Инфекции на кожата в подкожната тъкан, включително и мускулите • Две таблетки Левокса от 250 mg един или два пъти дневно • Или една таблетка Левокса 500 mg, веднъж нли два пъти дневноВъзрастни и пацвенти в старческа възраст с бъбречни проблеми Вашият лекар може да ни назначи no-ниска доза.Деца и юноши Това лекарство не бова да се дава на деца и юноши.Таблетките могат да бъдат разделени иа две равни дози. Ако сте приели повече от необходимата доза Левокса Ако инцидентно сте приелн no-висока от необходимата доза, уведомете лекуващия си лекар или веднага потърсете друг медицински съвет. Вземете опаковката на лекарството със себе си, за да знае лекарят какво сте приели. Могат да се наблюдават следните ефекти: конвулсивни припадъци (гърчове), чувство на обърканост, замаяност, нарушения на съзнанието, треперене и проблеми със сърцето водещи до неравномерен сърдечен ритъм, както и позиви за повръщане или парене в стомаха.Ако сте пропуснали да приемете Левокса; Ако сте забравили да приемете дозата, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е наближило времето за следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.Ако сте спрели приема на Левокса Не спирайте приема на Левокса само защото се чувствате по-добре. Важно е да завършите курса на лечение с предписания брой таблетки. При прекратяване »в лечението по-рано от предписаното съществува опасност симптомите на инфекцията да се възобновят, състоянието Ви да се влоши или микроорганизмите да станат устойчиви към лекарството. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля политайте Вашия лекар нлн фармацевт.4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, Левокса може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези реакции обикновено са слабо изразени или умерено тежки и често отзвучават след кратък период от време.Прекратете приема на Левокса и уведомете лекуващия си лекар или веднага отидете в болница, ако забележите някои от следните нежелани реакции:Много редки (могат да засегнат до 1 на ip 000 пациенти) • Ако имате алергична реакция. Симптомите могат да бъдат следните: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване нв устните, лицето, гърлото или езика. Спрете да вземате Левокса н веднага отидете на лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции, защото може да се нуждаете от спешно лечение; Редни (могат да засегнат до 1 на 1000 души) • Водниста диарня, в която може да нчв кръв, възможно е да се съпровожда със спазми в стомаха и висока температура. Това могат дя бъдат признаци ня тежки проблеми с червата Болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки (лягаментите), което можела доведе до скъсване. Най-често се засяга Ахилесовото сухожилие Припадъци (гърчове)Много редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души) Парене, изтръпване, болка нли скованост. Това може да са признаци на така наречената "невропатня" Други: Тежки кожни обриви, с образуване на мехури или излющване на кожата около очите, устата, носа и половите органи. • агуба на апетит, пожълтяванс на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж нли болки в областта на корема (стомаха). Това могат да бъдат признаци за проблеми с черния дроб включително чернодробна недостатъчност, която може да завърши фатално.Ако зрението Ви се наруши илн ако имате някакви други проблеми с очите по време на лечение с Левокса, веднага се консултирайте със специалист по очни болести.Кажете на Вашня лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължава по-дълго от няколко дни;Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души) Проблеми със съня Главоболие, чувство за замайване Неразположение (гадене, повръщане) и диария Повишени стойности на някои чернодробни ензимн в кръвтаНечести (може да засегнат до 1 на 100 души) Промени в броя иа други бактерии или гъбички, инфекции от гъбички, наречени Кандида, за конто може да се наложи лечение Промени в броя на белите кръвни клетки, което се установява от резултатите иа някои кръвни тестове (левкопення, еозинофилия) Чувствате се стресирани (тревожни), чувство на обърканост, нервност, сънливост, треперене, чувство за виене на свят (световъртеж) Недостиг на въздух (диепнея) Промени във вкуса, загуба иа апетит, разстроен стомах или лошо храносмилане (диспепсия), болки в областта на стомаха, чувства за подуване (флатуленция) или запек Сърбеж и обрив по кожата, силен сърбеж или копрнвна треска (уртинария), много силно потене (хнперхидроза) Болки а ставите нлн мускулите Кръвннте тестове могат да покажат необичайни резултати, които се дължат на чернодробни (повишен билирубин) или бъбречни (увеличение на креатинина) проблеми Обща слабостРедки (могат да засегнат до 1 на 1000 души) Лесно образуване на синини и кървене, които се дължат на намален брой тромбоцитн а кръвта {тромбоцитопення) Нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения) Усилен имунен отговор (свръхчувствителност) Понижени стойности на кръвната захар (чнпогликемия), което е важно за хора, които имат диабет. Виждане или чуване на неща, които не съществуват (халюцинации, параноя), промяна в мнението и мисленето (психотични реакции) с риск от мисли или действия за самоубийство и самонараняване Чувство на потиснатост, психични проблеми, чувство на безпокойство (възбуда), необичайни сънища или кошмари Изтръпване и мравучкане на ръцете и краката (парестезня) Проблеми със слуха (шум в ушите), или зрението (замъглено зрение) Необичайно и по-бързо биене на сърцето (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония) Мускулна слабост, което е важно за хора, страдащи от мнветънмя грввис (рядко заболяване на нервната система). Промени в бъбречната функция и в редки случаи бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстицнален нефрит. ТрескаДруги нежелани реакции включват: Намаляване на червените кръвни клетки (анемия): кожата може да стане бледа или жълта, поради увреждане иа червените кръвни клетки, понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения) Повишени температура, болки в гърлото и общо чувство на неразположение, които не преминават. Това може да се дължи на намаляване на броя иа белите кръвни клетки (агранулоцкгоза). Нарушена циркулация на кръвта (анвфилакгично подобен шок) Повишени стойности на кръвната захар (хнпергликемия) нли понижени стойности на кръвната захар, водещи до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора, конто имат диабет, Промени в обонянието, загуба на мирис или вкус (нароения, аносмия, агезнн) Проблеми с движението и ходенето (дискннезия, екстрапирамидни нарушения) Временна загуба на съзнание нлн припадане (синкоп) Временна загуба на зрението Нарушение или загуба на слуха Необичайно бърз сърдечен ритъм, животоадстрашаващ неравномерен сърдечен ритъм, включително сърдечен арест, промяна на сърдечния ритъм (наречена "удължен QT- интервал", която се наблюдава при отчитане на електрическата активност на сърцето на електрокардиограмата) Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм) Алергични белодробни реакции Панкреатит (възпаление на 1йд стомашната жлеза) Възпаление на черния дроб (хепатит) Повишена чувствителност на кожата към слънце и ултравиолетова светлина (фоточу вствител ност) Възпаление на кръвоносните съдове поради алергична реакция (васкулит) Възпаление на устната кухина (стоматит) Скъсване на мускул и разпадане на мускулите (рабдомиолиза) Зачервяване и подуване (артрит) на ставите Болка, включително болки в областта на гърба, гръдния кош и крнйниците Пристъпи на порфирня при хора, които страдат от порфирия {много рядко метаоолитно заболяване) Постоянно главоболие с или без замъглено виждане (доброкачествена интракраниална хипертония)Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани втази листовка нежелани реакции.5. Как да съхранявате Левокса Продуктът не изисква особени условия на съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте Левокса след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не използвайте Левокса, ако забележите промяна във външния вид на таблетките Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече ие използвате. Тези меркн ще спомогнат за опазване на околната среда,6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Левокса - Активното вещество е левофлоксацин хемнхндрат. Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg левофлоксацин като 256,23 mg леюфлоксацин хемнхндрат или 500 mg левофлоксацин като 512,46 mg левофлоксацин хемихидрвт. -Другите съставки са: Таблетно ядро: натриев сгеарилфу карат, кросповпдон; силициев дноксид, колоиден безводен; коповидон; целулоза, микрокристалнвсиликонизнраиа{2% целулоза, микрокристална и 9Ъ% силициев диоксид, колоиден).Таблетно покритие: опадрай И Роз&в (лактоза монокидрат, хипромелоза 15сР( титанов диокснд, триацетин, железен оксид червен (EJ72). железен оксид жълт (ЕJ72),Как изглежда Левокса и какво съдържа опаковката Левокса 250 me Филмирани таблетки Овални, розови, двойно изпъкнали таблетки, с делiтелна черта от едната страна и маркировка (*LM от другата страна с диаметър 6 х В mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.Левокса. 500 me Филмирани таблетки Овални, розови, двойно изпъкнали таблетки, с делiтелна черта от едната страна и маркировка от другата страна с диаметър 8 х 16 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.Блистер от PVC/A1 фолио По 5, 7.10, 20 филмирани таблетки в кутия.Опаковка за таблетки /HDPE/ с капачка fLDPEf По 10, 50,100 филмирани таблетки в опаковка за таблетки.Притежател на разрешението за употреба Actavie Group PTC ehfr Reykjavikurvegi 76-7B, 220 HaiharOordur ИсландияПроизводители Actavia hf. Reykjavikurvegur 78» 1S-220 Hamarfjordur Исландия и Actavis Ltd, BLB016, Bulebel Industrial Estate, zejtun zm 3000 Малта

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

5.02 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.15 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.55 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,79 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.56 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.30 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.28 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.92 лв.

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

2.50 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: levoksa