Меню
Количка

СУПРЕФАКТ ДЕПО 3 импл. 9.45 мг х 1 бр

СУПРЕФАКТ ДЕПО ИМПЛАНТ 9.45МГ X 1 -
СУПРЕФАКТ ДЕПО 3 импл. 9.45 мг х 1 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: SANOFI AVENTIS
  • Арт.номер: 33988
  • Тегло: 0.20кг
554.17 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

Листовка: информация за потребителя
Супрефакт Депо 3 месеца 9,45  mg имплант
Suprefact Depot 3 Months 9.45 mg implant
бузерелин (bozerelin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.
•    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
•    Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
•    Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
•    Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво  представлява Супрефакт Депо 3 месеца и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Супрефакт Депо 3 месеца?
3.  Как да използвате Супрефакт Депо 3 месеца?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Супрефакт Депо 3 месеца?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Супрефакт Депо 3 месеца и за какво се използва?
Фармако-терапевтичен клас: антинеопластични и имуномодулиращи агенти (L: аналози на гонадотропин-освобождаващия хормон).
Бузерелин е аналог на естествения гонадотропин-освобождаващ хормон (GnRH) с увеличена биологична активност. След продължително приложение на бузерелин, секрецията на гонадотропини и полови стероиди е значително потисната. При мъже, прекратяването на отделянето на гонадотропин води до продължително намаляване на синтеза и отделянето на тестостерон. При жени прекратяването на пулсовото освобождаване на гонадотропин вероятно потиска отделянето на естрогени. По отношение на пълното потискане на синтезата на тестостерон от тестисите, действието на бузерелин е еднакво ефективно с това на орхиектомията (кастрирането) в лечението на карцинома на простатата, като в сравнение с орхиектомията, бузерелин предлага предимството на обратимост и намален психологически стрес за пациента.
Бузерелин е водно-разтворим. Приложен чрез подкожно инжектиране се абсорбира в значителна степен. След подкожно инжектиране на 200 ig бузерелин е 70 % наличен. Бузерелин се натрупва избирателно в черния дроб и бъбреците, както и в предния хипофизен дял, биологичния прицелен орган. Времето на полу-излъчване е приблизително 80 минути след подкожно приложение.
Бузерелин и неактивните му метаболити се отделят през бъбречни и жлъчни пътища. При човека приблизително 50 % от отделения с урината бузерелин е непроменен.

За какво се използва Супрефакт Депо 3 месеца?
Супрефакт Депо 3 месеца се използва за лечение на напреднал хормонално зависим простатен карцином. Супрефакт Депо 3 месеца обаче не е показан след двустранна орхиектомия, защото в този случай не понижава допълнително нивата на тестостерон.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Супрефакт Депо 3 месеца
Не използвайте Супрефакт Депо 3 месеца:
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество (бузерелин) или към някоя от останалите съставки на Супрефакт Депо.

Предупреждения и предпазни мерки
Строго се препоръчва да се приложи допълнително лечение с антиандроген, което да започне около 5 дни преди основната терапия. Това допълнително лечение трябва да продължи едновременно с терапията със Супрефакт Депо 3 месеца за 3 до 4 седмици. След този период, обикновено нивата на тестостерон спадат до желаните стойности под действието на бузерелин. При пациенти с установени метастази (напр. на гръбначния стълб), това допълнително лечение е задължително, за да се избегнат усложненията, например увеличение на налягането в гръбначния стълб и парализа, поради преходното активиране на тумора и метастазите му (виж т.4 "Възможни нежелани реакции").
Публикуваните епидемиологични данни показват връзка между агонистите на гонадотропин освобождаващия хормон (GnRH) и увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания (като инфаркт на миокарда, внезапна сърдечна смърт, удар) и захарен диабет. Този риск трябва да се оцени преди и по време на лечението, като пациентите трябва да се контролират и лекуват своевременно.
Поради потискането на нивото на тестостерона, лечението с GnRH агонисти, може да увеличи рискът от анемия. Пациентите трябва да бъдат оценени за подобен риск и да се лекуват своевременно.
При пациенти с хипертония, кръвното налягане трябва да се измерва редовно (риск от влошаване на стойностите на кръвното налягане).
При диабетици, стойностите на кръвната захар трябва редовно да се контролират (риск от влошаване на метаболитния контрол).
Налице е повишен риск от депресия (която може да бъде тежка) при пациенти, подложени на лечение с GnRH агонисти, като бузерелин. Пациентите трябва да бъдат информирани за това и лекувани подходящо, ако се появят симптоми. Пациентите с анамнеза за депресия трябва да бъдат наблюдавани внимателно и да бъдат лекувани, ако е необходимо, поради риск от рецидив или влошаване на депресията.
Употребата на LHRH - агонисти може да бъде свързано с намаляването на костната плътност и да доведе до остеопороза и увеличаване на риска от фрактури. Специално внимание е необходимо при пациенти с допълнителни рискови фактори за остеопороза (напр. хронична злоупотреба с алкохол, пушене, продължителна терапия с антиконвулсанти или кортикостероиди или фамилна обремененост за остеопороза). За предпазване от остеопения /остеопороза се препоръчва по време на лечението периодично изследване на костната минерална плътност (BMD) и прилагане на превантивни мерки.

Бременност, кърмене и Фертилитет
Супрефакт Депо 3 месеца не трябва да се прилага при жени.

Шофиране и работа с машини

Някои нежелани лекарствени реакции (напр. замаяност) може да намалят способността за концентриране и реакция на пациента и следователно да представляват риск при ситуации, където тези способности са особено важни (напр. шофиране или работа с машини).

Предозиране
Предозирането може да доведе до признаци и симптоми, като астения, главоболие, раздразнителност, топли вълни, замаяност, гадене, коремна болка, отоци по долните крайници, болезненост в гърдите, също така реакции на мястото на инжектиране като болка, хеморагия и втвърдяване.
Лечението на предозирането, ако е необходимо, е насочено към симптомите.

Други лекарства и Супрефакт Депо 3 месеца
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта.
По време на лечението с бузерелин може да се понижи ефекта на антидиабетните лекарства (вижте т.4. „Възможни нежелани реакции").

3.    Как да използвате това лекарство?
Спазвайте точно препоръчаната доза, освен ако не е предписано друго от лекаря. Дозировка и начин на приложение
За осигуряване на желания ефект е много важно индивидуалните дози да се въвеждат през приблизително равни интервали. Пациентите трябва да се придържат съвестно към тези интервали.
Супрефакт Депо 3 месеца е предназначен за продължително лечение на карцином на простатата. Съдържанието на апликатора (3 стълбчета имплант, еквивалентно на 9,45 mg бузерелин) се инжектира подкожно в коремната стена на всеки три месеца. 3-месечният интервал между инжекциите обаче, може да се разшири с до 3 седмици. Преди инжектирането може да се използва локален анестетик.
Лечебният ефект може да се проследи чрез определяне серумните нива на тестостерон, кисела фосфатаза и простатно-специфичен антиген (ПСА). В началото на лечението нивата на тестостерон се увеличават и след 2 седмици започват да намаляват, като след 2 до 4 седмици достигат нивото при кастриране и остават такива през цялото време на лечението.

4.    Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Супрефакт Депот 3 месеца може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Скала на очакваната честота на нежеланите лекарствени реакции:
Много чести (>1/10)
Чести (>1/100 до <1/10)
Нечести ( >1/1000 до <1/100)
Редки (>1/10 000 до <1000)
Много редки (1/10 000)
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
В началото на лечението обикновено се получава повишение на серумния тестостерон, което може да предизвика временно активиране на тумора с вторични реакции като:
•    поява или обостряне на болки в костите при пациенти с метастази;
•    признаци на неврологичен дефицит, поради туморната компресия с напр. мускулна слабост в краката;
•    влошено изтичане на урината, хидронефроза (увреждане на бъбрека, поради нарушено оттичане на урина), лимфостаза (блокиране в оттичането на лимфата);
•    тромбоза (образуване на кръвен съсирек, който запушва кръвоносен съд) с белодробен емболизъм.
Такива реакции могат да бъдат избегнати до голяма степен, когато в началната фаза на лечението с бузерелин се приложат антиандрогенни средства (виж „Предупреждения и предпазни мерки"). Обаче, дори и при съпътстващо антиандрогенно лечение, в много редки случай може да се получи леко, преходно засилване на туморната болка, както и влошаване на общото състояние при някои пациенти.
Освен горе изброеното може да се появят горещи вълни и загуба на потентността или либидото (като резултат от липсата на хормони при повечето пациенти); понякога безболезнена, гинекомастия (уголемяване на млечните жлези у мъжа), както и леки отоци по глезените и долната част на краката.    
Съобщава се за много редки случаи на хипофизни аденоми по време на лечение с анализи на хормоните, освобождаващи лутеинизиращия хормон (LH-RH), включително бузерелин Лечението с бузерелин може да доведе до:    
• Промени в окосмяването на скалпа и тялото (увеличаване или намаляване).
•    Влошаване на стойностите на кръвното налягане при пациенти с хипертония.
•    Сърцебиене.
•    Реакции на свръхчувствителност. Те могат да бъдат изразени като например зачервяване на кожата, сърбеж, кожни обриви (включително уртикария), както и алергична астма със задух (затруднено дишане), а също и изолирани случаи, водещи до алергичен шок (тежка алергична реакция с внезапно начало).
•    Намален глюкозен толеранс. Това може да доведе до нарушение на метаболитния контрол при диабетици.
•    Промени в кръвните липиди, повишение на серумните нива на чернодробните ензими (напр. трансаминази) или билирубина, тромбоцитопения (ненормално нисък брой на тромбоцитите) и левкопения (недостатъчно количество бели кръвни клетки).
•    Главоболие, мравучкане, нервност, смущения на съня, уморяемост, сънливост, смущения в паметта и концентрацията, емоционална лабилност, промяна в настроенията, раздразнителност, чувство на безпокойство, депресия. В редки случаи може да се развие депресия или съществуващата депресия да се влоши.
•    Замаяност, световъртеж, тинитус (шум в ушите), слухови нарушения, нарушено зрение (напр. замъглено виждане), чувство на тежест зад очите.
•    Гадене, повръщане, увеличена жажда, диария, запек, промени в апетита, промени в теглото (увеличаване или намаляване).
•    Мускулно-скелетен дискомфорт и болка (включително раменна болка). Употребата на LH-RH аналози може да бъде свързано с намалена костна плътност и може да доведе до остеопороза и увеличен риск от фрактури на костите.
•    Често импотентност, атрофия на тестисите и загуба на потентността и либидото (при повечето пациенти в резултат на отнемането на хормони).
Не често: гинекомастия (неболезнена), като могат да се наблюдават леки отоци в глезените и долните части на краката.
Възможно е да има болка или реакции на мястото на инжектиране.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.    Как да съхранявате Супрефакт Депо 3 месеца?
Да се съхранява при температура под 30°С. Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Не използвайте Супрефакт Депо 3 месеца след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Супрефакт Депо 3 месеца?
Активното вещество е бузерелин ацетат (buserelin acetate) 9,9 mg, еквивалентни на 9,45 mg бузерелин.
Другите съставки са: поли-( DL -лактид-ко-гликолид) 75:25

Как изглежда Супрефакт депо 3 месеца и какво съдържа опаковката?

Имплант, състоящ се от 3 идентични стълб чета в стерилен апликатор за еднократна употреба.

Притежател на разрешението за употреба
Санофи - Авентис България ЕООД
1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103, България

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:


Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

 

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.81 лв

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

6.58 лв.

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

8.03 лв.

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

14.23 лв.

 

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.26 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

11.64 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

12.84 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

20.30 лв.

 

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

2.50 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: suprefakt