Меню
Количка

ФУРАНТРИЛ табл 40 мг x 12 бр

Furanthril 40 mg 12 tablets / Фурантрил 40 mg 12 таблетки - Лекарства с рецепта
ФУРАНТРИЛ табл 40 мг x 12 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: TEVA PHARMACEUTICAL
  • Арт.номер: 1219
  • Тегло: 0.20кг
2.06 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна недостатъчност, нарушена функция на черния дроб и бъбреците и при лечение с някои лекарствени продукти. Понижава високото кръвно налягане, като намалява количеството на натрий, хлор и течности в тялото, чрез увеличаване на отделянето им с урината.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

ФУРАНТРИЛ табл 40 мг x 12 бр от Аптеки Феникс

ФУРАНТРИЛ 40 mg таблетки x 12
FURANTHRIL 40 mg tablets x 12
Furosemide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка! Може да се имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт!
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Фурантрил и за какво се използва
2. Преди да приемете Фурантрил;
3. Как да приемате Фурантрил;
4. Възможни нежелани реакции;
5. Как да съхранявате Фурантрил;
6. Допълнителна информация;

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУРАНТРИЛ И ЗA КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Фурантрил увеличава отделянето на натрупаните извънредно течности при заболявания, свързани със задържането им в тъканите, като сърдечна недостатъчност, нарушена функция на черния дроб и бъбреците и при лечение с някои лекарствени продукти. Понижава високото кръвно налягане, като намалява количеството на натрий, хлор и течности в тялото, чрез увеличаване на отделянето им с урината.
Фурантрил се използва за лечение на:
• Отоци, които са причинени от:
- застойна сърдечна недостатъчност;
- чернодробна недостатъчност и цироза:
- бъбречни заболявания (включително нефротичен синдром):
- изгаряния;
- отоци при лечение с някои лекарствени продукти (хормони от надбъбречната жлеза, адрено-кортикотропен хормон, орални противозачатъчни средства и др.);
• Високо кръвно налягане - артериална хипертония (самостоятелно или- в комбинация с други лекарства, понижаващи кръвното налягане) при болни, неотговарящи на лечение с друг вид диурегици (тиазидни диуретици).

2.ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФУРАНТРИЛ
Не приемайте Фурантрил при:
• Алергия или свръхчувствителност към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Фурантрил;
• Алергия или свръхчувствителност към сулфонамиди (сулфонамидни антибиотици или сулфанилурейни противодиабетични препарати), поради възможна кръстосана алергия към Фурантрил;
• Тежка хиповолемия, дехидратация и/или хипотония (понижен обем на циркулиращата кръв, загуба на течности или ниско кръвно налягане);
• Анурия (спиране образуването на урина) или бъбречна недостатъчност с анурия, която не се повлиява от Фурантрил;
• Прекоматозни или коматозни състояния, свързани с чернодробна енцефалопатия (тежко засягане на мозъчната функция вследствие на чернодробна недостатъчност);
• Дигиталисова интоксикация (отравяне с лекарства, повлияващи сърдечната функция);
• Бъбречна недостатъчност вследствие на отравяне с вещества, увреждащи бъбреците и черния дроб;
• Остро отравяне със салицилати;
• Изразено нарушение в електролитния състав на кръвта с намаляване на калия и натрия (хипокалиемия, хипонатриемия);

• Бременност и кърмене.
Обърнете специално внимание при употребата на Фурантрил
Съществува риск от увреждане на слуха, особено когато се прилагат високи дози Фурантрил, едновременно с други засягащи слуха медикаменти (напр. аминогликозидни антибиотици), както и при пациенти с бъбречна, сърдечна и чернодробна недостатъчност.
Изисква се внимателно проследяване по време на терапия с Фурантрил при следните групи пациенти:
• Пациенти с ниско кръвно налягане.
• Пациенти, при които значителното понижаване на кръвното налягане представлява значителен риск - пациенти с изразено стеснение на съдовете на сърцето или на съдовете, кръвоснабдяващи мозъка.
• Пациенти с бъбречна недостатъчност, свързана с тежко чернодробно заболяване.
• Пациенти с намалено количество на белтък в кръвта (например във връзка с нефротичен синдром), при които може да се отслаби действието на Фурантрил, а да се засили вероятността от увреждане на слуха). Това налага внимателно определяне на дозата.
• При недоносени бебета има повишен риск от развитие на камъни в пикочните пътища. Необходимо е да се следи бъбречната функция и да се наблюдават бъбреците с ултразвук.
• Има повишен риск от остри атаки на порфирия (наследствело заболяваме на черния дроб, при което организмът не произвежда достатъчно хемоглобин) при употребата на Фурантрил.
Фурантрил трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност, цироза и асцит (свободна подвижна течност в коремната кухина), поради опасност от внезапни промени във водното и електролитното равновесие и развитие на азотемия (повишаване на остатъчните азотни тела в кръвта) и чернодробна кома.
Прекомерното отделяне на урина може да предизвика обезводняване и хиповолемия със сърдечно-съдов колапс (рязко понижаване на кръвното налягане с краткотрайно засягане на съзнанието).
Препоръчва се регулярно проследяване на серумния натрий, калий и креатинин по време на приемането на Фурантрил. Това е особено важно при пациенти с риск от развитие на електролитни нарушения и в случаите на загуба на течности (продължително повръщане, диария или обилно потене). Хиповолемията или обезводняването, които се изразяват с нарушения в солевия и киселинния баланс, трябва да се коригират, което може да доведе до временно спиране на приема на Фурантрил. Лечението трябва да се провежда на фона на богата на калий диета, като при необходимост се назначава едновременно приложение на калий-съхраняващи диуретици и/или заместителна калиева терапия.
При по-продължително лечение с Фурантрил трябва редовно да се проследява и серумната електролитна концентрация на пикочна киселина, урея и кръвна захар. С повишено внимание трябва да се прилага Фурантрил при болни с хипокалиемия (ниско съдържание на калий в кръвта), особено при едновременно лечение с дигиталисови препарати (медикаменти за лечение на сърдечна недостатъчност), поради опасност от развитие на аритмии.
Възрастните болни са по-склонни към електролитни нарушения. При тях има по-голяма опасност от развитие на сърдечно-съдов колапс или тромбемболия, по-често има увреждане на бъбреците и трябва добре да се съобразяват дозите и интервалите на приема.
При болни със застойна сърдечна недостатъчност може да се развие хипонатриемия (ниско съдържание на натрий в кръвта).
Може да се прояви развитието на скрит диабет и подагра. При лечението на диабетно болни е необходим стриктен контрол на кръвната захар, поради възможност от нейното покачване.
Възможно е изостряне на симптомите на системен лупус еритематодес (автоимунно заболяване).
С повишено внимание Фурантрил трябва да се се прилага при пациенти с хипертрофия (уголемяване) на простатата и нарушения в уринирането (повишен риск от задръжка на урина).
Нормалното отделяне на урина трябва да се поддържа, особено при пациенти с частично запушване на пикочните пътища. Необходимо е непосредствено наблюдение и редовно следене на серумния калий, най-вече в началото на лечението.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашият лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Храна:
Препоръчително е Фурантрил да се приема на празен стомах. Комбинации, които не се препоръчват:
Едновременното приложение на фуроземид и хлоралхидрат не се препоръчва.
Фуроземид може да повиши риска от увреждане на слуха при едновременно приложение с аминогликозидни антибиотици, етакринова киселина и други токсични за слуха медикаменти, особено при наличие на увредена бъбречна функция. Тези комбинации трябва да се избягват, освен в случай на крайна необходимост.
Повишено внимание е необходимо при следните случаи:
В случаите на едновременно приложение на цисплатина и фуроземид има риск от засягане на слуха.
Сукралфат намалява действието на фуроземид. Двата препарата трябва да се приемат през интервал от поне два часа.
Фуроземид намалява отделянето на литиевите соли и чрез повишаване на серумните концентрации на лития, може да усили токсичните ефекти на лития по отношение на сърцето и нервната система.
При едновременната употреба на някои медикаменти за лечение на високо кръвно налягане (АСЕ-инхибитори или на ангиотензин II рецепторни блокери) с фуроземид. може да се развие силно понижаване на кръвното налягане и увреждане на бъбречната функция, особено при пациенти с ниско количество на натрий и намалено съдържание на течности в кръвта, или ако антихипертензивните медикаменти се прилагат за първи път. Терапията с фуроземид, при необходимост, трябва да се прекрати временно или дозата му да се намали, най-малко три дни преди началото на терапията с АСЕ-инхибитори или ангиотензин II рецепторни блокери, или преди повишаване на дозата им.
Хипокалиемията (ниското съдържание на калий в кръвта), придружаваща лечението с фуроземид, повишава чувствителността към някои медикаменти (дигиталисови гликозиди и недеполяризиращи нервно мускулни блокери).

Други важни взаимодействия:
Нестероидните противовъзпалителни средства, включително и ацетилсалициловата киселина могат да намалят ефекта на фуроземид. При пациенти с обезводняване, нестероидните противовъзпалителни средства могат да причинят остра бъбречна недостатъчност.
Приемането на високи дози салицилати заедно с фуроземид може да предизвика салицилова интоксикация.
Холестирамин и холестипол свързват фуроземид, в резултат на което ефикасността на фуроземид спада.
Диуретичната активност на фуроземид намалява при комбинирана терапия с медикаментикато фенобарбитал, фенитоин и др.
Фуроземид може да засили токсичния ефект на цефалоспорините и на други антибиотици по отношение на бъбреците, особено при бъбречна недостатъчност и при прилагане на високи дози. Необходим е контрол на бъбречната функция. Кортикостероиди, карбеноксолон, високи дози от билката "Женско биле" и продължителна употреба на слабителни средства, приемани заедно с фуроземид. водят до повишен риск от хипокалиемия поради засилено отделяне на калий. Евентуално нарушение в електролитното равновесие (хипокалиемия, хипомагнезиемия) повишава риска от токсични ефекти на някои медикаменти (напр. дигиталисови гликозиди и медикаменти, които предизвикват промени » електрокар диограмата).
Фуроземид може да засили действието на антихипертензивните продукти и на други медикаменти с понижаващи кръвното налягане действие.
Пробенецид, метотрексат и други лекарствени продукти, могат да намалят ефекта на фуроземид. От друга страна, фуроземид може да намали бъбречната елиминация на тези лекарства. При употреба на по-високи дози от тези медикаменти и от фуроземид, серумните им нива могат да се покачат, с което се повишава риска от поява на нежелани лекарствени реакции.
Ефектът на антидиабетните средства и на вазопресорните симпатикомиметици (адреналин и норадреналин) може да се намали при едновременно приложение с фуроземид. Ефектът на кураре подобните мускулни релаксанти и на теофилин може да бъде повишен.
Едновременното приложение на циклоспорин А с фуроземид води до повишен риск от развитие на подагра.
Пациентите, които са приемали фуроземид преди въвеждане на контрастно вещество, могат да получат бъбречни увреждания.
Хипотонията, която предизвиква фуроземид може да се засили ог алкохол, барбитурати, опиоиди.

Прием на Фурантрил с храни и напитки
Най-добър ефект се получава при приемане на таблетките Фурантрил сутрин на гладно.
Препоръчително е лечението да се провежда на фона на богата на калий диета, като при необходимост се назначава допълнително приложение на калий съдържащи продукти.
Употребата на алкохол може да засили ефекта на Фурантрил по отношение на понижаване на кръвното налягане.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата иа което и да е лекарство.
Бременност
Фурантрил преминава през плацентата и не трябва да се използва по време на бременност, освен в случай на крайна необходимост. При провеждане на такова лечение е необходимо е да се проследява развитието на плода.
Кърмене
Фурантрил преминава в майчиното мляко, а също така потиска процесът на образуване на кърма, което го прави неподходящ за употреба от кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
В началото на лечението с Фурантрил може да се наблюдава временно поява на отпадналост, световъртеж и намалена концентрация на вниманието, което да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация относно някои от съставките на Фурантрил
Фурантрил съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактозна непоносимост.
Поради в състава му на пшеничено нишесте да не се прилага при . пациенти,-алергия към пшеница.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФУРАНТРИЛ
Винаги приемайте Фурантрил точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Най-добър ефект се получава при приемане на таблетките сутрин, на гладно (поне 1 час преди или 2 часа след хранене). Дозировката се определя от лекуващия лекар в зависимост от индивидуалния отговор, като се цели постигане на максимален терапевтичен ефект и намиране на минималната доза, необходима за поддържане на този ефект.
• Лечение на отоци.
Възрастни: обичайната начална доза е 20-80 mg еднократно дневно. Ако е необходимо, дозата може да се повишава до 160 mg/дневно, разделена на 1 до 3 приема, до достигане на желания ефект. Дозата може да бъде внимателно покачвана до максимално 600 mg/дневно при пациенти с тежки оточни прояви. Обичайната поддържаща доза е 40-120 mg/дневно. По-пълно и по-безопасно повлияване на отоците може да се постигне чрез интермитентно приложение на Фурантрил (редуване на дни с прием на медикамента с дни без прием). При по-продължително използване на дози над 80 mg/дневно, трябва да се проследяват внимателно клиничните и лабораторни показатели на болните.
Деца: началната доза обикновено е 1-2 mg/kg телесно тегло, еднократно дневно. Ако отговорът е незадоволителен, дозата може да се увеличи до 3 mg/kg телесно тегло дневно, разделена на 1 до 3 приема. Не се препоръчват дневни дози по-високи от 40 mg/дневно. За поддържащо лечение се използва най-ниската ефективна доза.
• Артериална хипертония.
Възрастни·, дозата се определя строго индивидуално, като се търси минималната поддържаща доза, осигуряваща нужния ефект. Обичайната начална доза е 80 mg/дневно, разделена в два приема. Дозата по-нататък се определя от постигнатия отговор. При недостатъчен ефект се добавя друг антихипертензивен продукт. В такъв случай е необходимо дозите на другите медикаменти да бъдат намалени с 50% и да се проследява внимателно артериалното налягане.
Продължителността на лечението се определя от състоянието на болния и при периодично проследяване за развитие на хипокалиемия и дехидратация. При необходимост се прилага допълнителна калиева терапия.
Увредена бъбречна функция:
Когато Фурантрил се използва за лечение на пациенти с бъбречна недостатъчност, може да се наложи използването на по-високи дози, за да се постигне желаната диуреза. Общата дневна доза обикновено не трябва да надвишава 1500-2000 mg (обикновено приложени интравенозно). Необходимо е адаптиране на дозата при лечение на пациенти, подложени на диализа.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фурантрил
Симптоми:
Клиничната картина на острото или хронично предозиране с Фурапчрил завеси главно от електролитните нарушения (намалението на калия, натрия и хлора ъ кръвта) и тежестта и последиците на обезводняването вследствие на усиленото отделяне на урина (сухота в устата, жажда, слабост, летаргия, безпокойство, сънливост, мускулни болки или крампи, гадене, повръщане, обърканост).
Симптомите на тези нарушения включват намаление на обема на циркулиращата кръв, сгъстяване на кръвта и сърдечни аритмии, включително животозастрашаващи нарушения на сърдечния ритъм, силно намаление на кръвното налягане, прогресиращо до шок, остра бъбречна недостатъчност, тромбоза, делириумни състояния, вяли парализи, апатия, обърканост.
При деца, симптомите могат да включват промяна в психическото състояние, главоболие, мускулна слабост и гърчове.
Лечение:
Лечението е симптоматично и поддържащо. Трябва да се предприемат мерки за намаляване на резорбцията и отстраняване на продукта (предизвикване на повръщане, стомашна промивка с медицински въглен, магнезиев сулфат). Необходимо е коригиране на обезводняването, електролитните нарушения, ниското кръвно налягане. Не се отстранява чрез диализа. Няма специфичен антидот.
Ако сте пропуснали да приемете Фурантрил
Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Фурантрил може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.
Повечето нежелани лекарствени реакции се появяват при лечение с високи дози Фурантрил и приблизително 95% от тях са доза-зависими. Най-често нежеланите реакции включват електролитни нарушения (около 5%), главно при пациенти с нарушена бъбречна функция и при пациенти с бъбречна недостатъчност, приемащи високи дози от препарата. Често се наблюдава и нефрокалциноза (бъбречни камъни) при дългосрочно лечение на доносени деца с органични сърдечни заболявания. При пациенти, приемащи Фурантрил повече от 3 месеца, може да се наблюдава понижение на магнезия в кръвта.
Описаните по-долу нежелани реакции са класифицирани според честотата на тяхната поява по следния начин: много чести (засягащи повече от 1 на 10 души); чести (засягащи по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 души); нечести (засягащи по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 души); редки (засягащи по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 души); много редки (засягащи по-малко от 1 на 10 000 души и с неизвестна честота /от наличните данни не може да бъде направена оценка/).
Инфекции и инфестации С неизвестна честота - Треска.
Нарушения на кръвта и лимфната система
Нечести - Тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини).
Редки - Левкопения и агранулоцитоза (намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции), апластична анемия (силно намаляване броя на кръвните клетки, което води до слабост, поява н;а синини или увеличена вероятност от възникване на инфекции) или хемолитична анемия (намаляване броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност или пожълтяване на кожата, слабост или задух).
Много редки - Еозинофилия (повишаване броя на еозинофилите - вид бели кръвни клетки, в кръвта).
Нарушения на имунната система
Редки - Васкулит (възпаление на кръвоносните съдове, често съпроводено с кожни обриви).
Много редки - Анафилактични реакции (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване).

Нарушения на метаболизма и храненето
Много чести - Промени в солевото съдържание на кръвта (хипомагнезиемия - при приемане повече от 3 месеца, хипокалиемия), обратима и безвредна хиперурикемия (повишена пикочна киселина), по-често при мъже.
Чести - Хиповолемия (намалено количество на циркулиращата кръв) при интензивна терапия, промени в солевото съдържание на кръвта (хипохлоремия, хипонатриемия, хипермагнезиемия, хипокалциемия), метаболитна алкалоза (нарушение на алкално-киселинното равновесие), промени в количеството на мастите (повишение концентрацията на високоплътния холестерол (9%) /„добър"' холестерол/, повишена концентрацията на холестерол и аполипопротеин (10%)). Нечести - Хипергликемия -повишаване на кръвната захар (след приемане 2-4 седмици), дехидратация (обезводняване).
Много редки - Латентна порфирия (наследствено заболяване на черния дроб, при което организмът не произвежда достатъчно хемоглобин), витаминен (В1) дефицит (при дългосрочна терапия). С неизвестна честота - Жажда.
Психични нарушения С неизвестна честота - Обърканост.
Нарушения на нервната система
Редки - Главоболие, парестезии - изтръпване и мравучкане на крайниците, световъртеж, замаяност.
Нарушения на очите
Редки - Зрителни смущения, ксантопсия (всички предмети се виждат в жълто). Нарушения на ухото и лабиринта
Чести - Клинично незначимо увреждане на способността да се чуват високите тонове.
Нечести - Увреждане на слуховата функция (шум в ушите и клинично значима обратима или постоянна глухота).
Сърдечни нарушения
Нечести - Синкоп (прилошаване с временна загуба на съзнание).
Редки - Увреждане на сърдечната функция с прояви на застойна сърдечна
недостатъчност.
Много редки - Тахикардия (ускорен сърдечен ритъм). С неизвестна честота - Сърдечни аритмии, шок.
Съдови нарушения
Нечести - Силно понижаване на кръвното налягане, ортостатична хипотензия (спадане на кръвното налягане при изправяне, което причинява замайване, прималяване или припадък).
Много редки - Исхемични усложнения - нарушено снабдяване с кислород на тъканите и органите.

Стомашно-чревни нарушения
Нечести - Гадене, повръщане, диария (при високи дози).
Редки - Остър панкреатит (възпаление на панкреаса със силна болка в корема и гърба), диария (при ниски дози).
С неизвестна честота - Липса на апетит, възпаление на стомаха и устата, коремни спазми, запек.
Чернодробно-жлъчни нарушения
Чести - Чернодробна енцефалопатия (нарушение на функцията на нервната система в резултат на тежко чернодробно увреждане), свързана с употреба на Фурантрил от пациенти с чернодробна цироза. Много редки - Жълтеница, застой на жлъчка в черния дроб.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Чести - Обрив, сърбеж, уртикария, пурпура (заболяване, протичащо с множество малки кръвоизливи по кожа и лигавици), фотоалергични реакции (кожни реакции, появяващи се след излагане на слънце или ултравиолетова светлина). Нечести - Ексфолиативен дерматит (получаване на мехури по кожата, която се бели след пукането им), тежки кожни заболявания (некротизиращ ангиит, еритема мултиформе и булозни кожни лезии).
Редки - Тъканни некрози при възрастни пациенти след нарушено кръвоснабдяване на костите (причинена от дехидратация и електролитни промени), токсична епидермална некролиза (тежка животозастрашаваща кожна реакция).

Нарушения на мускуло-скелетната система и съединителната тъкан С неизвестна честота - Крампи, тетанус (мускулни гърчове), загуба на сила.
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
Много чести - Образуване на бъбречни камъни (при продължително лечение на доносени деца, родени с органични заболявания на сърцето).
Нечести - Остра задръжка на урина при възрастни мъже с оголемяване на простатата.
Редки - Протеинурия (наличие на белтък в урината), бъбречна недостатъчност. Много редки - Остра тубулоинтестинална нефропатия, ренална тубуларна ацидоза, Pseudo-Bartter синдром (значими бъбречни увреждания).
Вродени, фамилни и генетични нарушения
Много редки - Персистиращ Боталов проток (вродена аномалия на сърцето). Изследвания
Чести - Повишаване на липидните концентрации в серума (при продължителна терапия).
Редки - Ефект на прекъсване на лечението (влошаване на застойна сърдечна недостатъчност).
Много редки - Хиперпаратироидизъм при кърмачета (нарушение в обмяната на калция вследствие повишена продукция на паращитовиден хормон).
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение
Нечести - Хипертермия (повишаване на телесната температура над 37°С) при кърмачета на възраст под 1 година със застойна сърдечна недостатъчност.
Нарушения на възпроизводителната система и гърдата С неизвестна честота - Импотентност.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар ши фармацевт,

5.КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФУРАНТРИЛ
При температура под 25° С. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Фурантрил таблетки след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Фурантрил
- Активното вещество в една таблетка е фуроземид 40mg.
- Помощните вещества са: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, талк, магнезиев стеарат.
Как изглежда Фурантрил и какво съдържа опаковката
Описание - Описание: кръгли, плоски таблетки с бял или почти бял цвят, диаметър
6 mm.
Опаковка
По 12 таблетки в блистери от PVC/AL фолио.
По 1 блистер и по 2 блистера в картонена кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Производител: Балканфарма-Дупница АД, България

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·      До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·      До офис на куриерска фирма Спиди

·      Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·      До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·        До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·       До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·       Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.99 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.26 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.48 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,66 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.54 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.48 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.32 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.85 лв.

На посочен адрес

 

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

3.00 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 


Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Защо да закупите ФУРАНТРИЛ табл 40 мг x 12 бр от aptekifenix.bg

     > Конкурентна цена
     > Бърза и качествена доставка
     > Постоянни наличности
     > Възможност за консултация за избран от Вас продукт
Етикети: furantril