Меню
Количка

ХИПОДЕХИДРА табл 25 мг х 30 бр

Hipodehydra 25 mg 30 tablets / Хиподехидра 25 мг 30 таблетки - Лекарства с рецепта
ХИПОДЕХИДРА табл 25 мг х 30 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: ЧАЙКАФАРМА АД
  • Арт.номер: 28804
  • Тегло: 0.20кг
6.73 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Aртериална хипертония. Отоци от различен произход: застойна сърдечна надостатъчност; чернодробна цироза; отоци при нефрози и нефрити, лечение с кортикостероиди или естрогени; нефрогенен инсипиден (безвкусен) диабет.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

ХИПОДЕХИДРА табл 25 мг х 30 бр от Аптеки Феникс

Hipodehydra 25 mg 30 tablets / Хиподехидра 25 мг 30 таблетки

ЧАЙКАФАРМАСЪСТАВ: Всяка таблетка съдържа 25т% Hydrochlorothiazide.КЛИНИЧНИ ДАННИ Терапевтични показания -Хипертония (като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни лекарства) -Оточен синдром и конгестивна сърдечна недостатъчност -Нефрогенен инсипиден (безвкусен) диабет -Идиопатична хиперкалциурия и профилактика на образуването на калциеви конкременти.Дозировка и начин на приложение Перорално приложение. Дозата се определя индивидуално, в зависимост от състоянието на пациента. Най-добре е еднократното приемане на Hydrochlorothiazide сутрин, по време на хранене. Хипертония Въпреки, че поддържащата доза обикновено е 12,5-25 mg, приемани сутрин, в началото лечението започва с доза от 25-50 mg еднократно сутрин или разделена на два приема. Когато монотерапията не е ефективна, препоръчително е комбинирана терапия с други антихипертензивни лекарства (като бета-блокери, калциеви антагонисти, вазодилататори, резерпин, АСЕ-инхибитори). Дозата на всяко антихипертензивно лекарство, включено в комбинираната терапия, обикновено се редуцира. Конгестивна сърдечна недостатъчност и оточен синдром Подържащата терапия е 25 mg/дневно, понякога давани на всеки 2 дни, след като се постигне подобрение на състоянието на пациента. Първоначалната доза е 25-75 mg, разделена в 1-2 приема. Понякога първоначалната доза може да достигне и до 100 mg. Нефрогенен инсипиден диабет Първоначалната доза е 100 mg/дневно, разделено на 2 - 4 дози. По-късно дозата може да се редуцира. 25-50 mg/два пъти дневно.Употреба в гериатрията Първоначалната доза Hydrochlorothiazide трябва да бъде по-малка (12,5 - 25 mg), в сравнение с по-млади пациенти.Деца: Обичайната дневна доза е 1 до 2 mr/kg, в един или два приема, като тя не бива да надвишава 37,5 mg (1/2 табл.) на ден за деца до 2 години или 100 mg (4 табл.) на ден за деца от 2 до 12 години. Пациенти с бъбречна недостатъчност Няма специфична доза на тиазидния диуретик при пациенти с лека до умерена степен на бъбречна недостатъчност. При пациенти с креатининов клирънс между 30 и 70 ml/мин, дозата е половината от препоръчителната. Диуретичния ефект на тиазидните диуретици изчезва при пациенти с креатининов клирънс по-малък от 30 ml/min (при пациенти с концентрация на серумния креатинин под 2,5 mg/100 ml). При развитие на тежка бъбречна недостатъчност, приемът на Hydrochlorothiazide трябва да се прекрати. Пациенти с чернодробна недостатъчност Hydrochlorothiazide се екскретира чрез бъбреците и не се метаболизира в черния дроб. Особено важно е при пациенти с чернодробно заболяване да се дават калиеви соли редовно и да се следят концентрациите на серумните електролити.Противопоказания Свръхчувствителност към Hydrochlorothiazide, сулфонамиди или към някое от помощните вещества. Остри чернодробни или бъбречни заболявания (креатининов клирънс под 30 ml/min), анурия. Хипонатриемия, хиперкалциемия и хипокалиемия резистентни към терапията. Симптоматична хиперурикемия (пациенти с анамнеза за подагра). Състояния с повишено отделяне на калий. Хипертония по време на бременност.Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Пациенти с бъбречна недостатъчност - при такива пациенти тиазидните диуретици могат да доведат до развитие на азотемия. При пациенти с бъбречна недостатъчност могат да настъпят кумулативни ефекти на Hydrochlorothiazide. Ако прогресиращата бъбречна недостатъчност се обостри (характеризира се с повишени нива на небелтъчен азот), необходима е внимателна преоценка с възможно прекратяване на лечението. Чернодробна недостатъчност - Hydrochlorothiazide трябва да се използва внимателно при пациенти с нарушена чернодробна функция, тъй като и най-малкото изменение на водно-солевия баланс може да доведе до хепатална кома. Електролитен дисбаланс - на пациенти, подложени на терапия с диуретици, трябва редовно да се проследява тяхната серумна електролитна концентрация. Hydrochlorothiazide може да предизвика хипокалиемия, хипонатриемия и хипохлоремична алкалоза. Симптоми за електролитен дисбаланс са сухота в устата, жажда, сл^^оз^ сънливост, апатия, безпокойство, мускулни болки или спазми, хипотония, тахикардия и гастроинтестинални нарушения, като гадене и повръщане.Рискът от хипокалиемия е най-голям при пациенти с цироза на черния дроб и приемащи едновременно кортикостероиди. При пациенти с оточен синдром по-често може да настъпи хипонатриемия, особено в топли дни. Хлоридния дефицит в повечето случаи не изисква специално лечение и протича по-меко. Лечението с Hydrochlorothiazide трябва да се прекрати предварително преди изследване на функцията на паратироидната жлеза. Метаболитни и ендокринни ефекти - може да потенцира клинична проява на латентен диабет. При лечение на диабетно болни е необходим стриктен контрол на кръвната захар, поради възможността за нейното покачване. Повишените нива на холестерол и триглицериди се свързва с тиазидната терапия и може да потенцира клинична проява на подагра. Антидопинг тест - Hydrochlorothiazide може да предизвика положителни резултати от допинг-теста. Други - реакции на свръхчувствителност може да се появят при пациенти с или без анамнеза за алергия или бронхиална астма. Възможно екзацербиране на системен лупус еритематозус.Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Amphotericin В, Carbenoxolone, Corticotrophin (АСТН), кортикостероиди и стимулиращи лаксативни средства: повишен риск от хипокалиемия (адитивен ефект). Да се проследява серумния калий и при необходимост да се коригира. Особено внимание е необходимо при съпътстваща дигиталисова терапия. Да не се използват стимулиращи лаксативни средства. Недеполяризиращи миорелаксанти (Тubocurarine chloride): ефекта на тези лекарства може да се потенцира от Hydrochlorothiazide, което води до ортостатична хипотония, Лекарства, свързани с Torsades de pointesi поради риск от хипокалиемия, повишено внимание се изисква при комедикацията на Hydrochlorothiazide с други лекарства, свързани с Torsades de pointes, като някои антиаритмични, антипсихотични и други (Dofetilide; Cisapride). Антихипертензивни лекарства (като бета-блокери, антихипертензивни вазодилататори, калциеви антагонисти, АСЕ-инхибитори) - приемани едновременно с Hydrochlorothiazide се усилва антихипертензивното им действие. Хемолитична анемия може да се развие при едновременната терапия с Methyldopa. Hydrochlorothiazide може да повлияе действието на оралните антидиабетични средства и да предизвика хипергликемия. При едновременно приложение с урикозурични средства (Benzbromarone) той може да намали действието им. Не трябва да се прилага едновременно с литиеви соли, тъй като намалява бъбречния клирънс на лития и засилва нежеланите му ефекти върху сърцето и нервната система. Едновременното приемане с калциеви соли повишава риска от хиперкалциемия (понижена бъбречна екскреция на калций) Нестероидните лекарствени средства приети заедно с HypoDehydra във високи дози крият риск от бъбречна недостатъчност (пациентът трябва да се хидратира). Средства, ускоряващи метаболизма на холестерола и липидите (Cholestyramine, Colestipol) -могат да намалят абсорбцията на тиазидния диуретик. Hydrochlorothiazide трябва да се взима 1 час преди или от 4 до 6 часа след последното администриране на тези лекарства. Йод-съдържащи контрастни средства: В случаите на дехидратация, причинена от диуретици, съществува повишен риск от поява на остра бъбречна недостатъчност, особено при използване на високи дози йод-съдържащи контрастни средства. Необходима е рехидратация преди прилагане на йод-съдържащи средства. Cyclosporin - риск от повишаване на серумния креатинин без промяна в плазмените нива на циклоспорина, дори при отсъствие на повишено излъчване на вода и натрий (повишен риск от хиперурикемия и подагра). Бионаличността на Hydrochlorothiazide може да се повиши при комедикацията с антихолинергини средства (Biperidin, Atropin). Amantadin — може да повиши риска от нежелани лекарствени реакции по време на терапията с amantadin. Allopurinol - по време на комбинирана терапия с тиазиден диуретик се увеличава честотата на алергичните реакции към Allopurinol. Витамин D повишава серумната концентрация на калций. Антинеопластични средства (Cyclophosphamid, Methotrexat) - едновременното приложение с тиазидни диуретици може да повиши миелосупресивният ефект на антинеопластичните средства.Бременност и кърмене Бременност Hydrochlorothiazide преминава през плацентарната бариера. При проучвания с животни не е наблюдавана репродуктивна токсичност. Приложението му по време на втория триместър на бременността може да доведе до развитие на тромбоцитопения на новороденото дете. HypoDehydra не трябва да се използва при бременност, освен в случай на категорична необходимост. Кърмене Hydrochlorothiazide преминава в кърмата и предизвиква нежелани лекарствени реакции у новороденото. Поради тази причина трябва да се преустанови приемът на Hydrochlorothiazide или кърменето, което да се замени с алтернативен начин на хранене.Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини HypoDehydra не оказва влияние върху способността за шофиране и работаНежелани лекарствени реакции Най-често са дозозависими и отзвучават при спиране на лечението или намаляване на дозата. При някои пациенти може да се появят следните нежелани лекарствени реакции:Чести (> 1/100, < 1/10) Нарушения на метаболизма и храненето - хипокалиемия.Нечести (> 1/1 000, < 1/100) Нарушения на метаболизма и храненето- хипонатриемия, хипомагнезиемия и хиперурикемия; Сърдечни нарушения- хипотония, особено след употреба на алкохол, анестетици или седативни средства.Стомашно-чревни нарушения- загуба на апетит, гадене, повръщане;Нарушения на кожата и подкожната тъкан- уртикария, други обриви, включително еритема мултиформе;Нарушения на възпроизводителната система и гърдата - импотентност.Редки (> 1/10 000, < 1/1 000) Нарушения на кръвоносната и лимфната система - тромбоцитопения; Нарушения на метаболизма и храненето - хиперкалциемия, хипергликемия, глюкозоурия; Нарушения на нервната система - главоболие, замайване, световъртеж, парастезии, депресия, проблеми със съня;Сърдечни нарушения - сърдечни аритмии; Хепато-билиарни нарушения - интрахепатална холестаза или жълтеница; Нарушения на кожата и подкожната тъкан - фотосензибилизация.Много редки (< 1/10 000) Нарушения на кръвоносната и лимфната система - левкопения, агранулоцитоза, потискане функцията на костния мозък и хемолитична анемия; Нарушения на имунната система - реакции на свръхчувствителност; Нарушения на метаболизма и храненето - хипохлоремична алкалоза; Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения - респираторни нарушения (включително пневмония и белодробен оток); Стомашно-чревни нарушения - панкреатит; Нарушения на кожата и подкожната тъкан - некротичен васкулит, остра токсична епидермолиза, еритематозен лупус.Предозиране Симптоми Най-честите симптоми, наблюдавани при предозиране с Hydrochlorothiazide са сухота в устата, жажда, слабост, летаргия, безпокойство, сънливост, мускулни болки и крампи, хипотония, олигоурия, тахикардия, гадене, повръщане.Лечение Симптоматично и поддържащо. Трябва да се предприемат мерки за намаляване на резорбцията и отстраняване на продукта (предизвикване на повръщане, стомашна промивка с медицински въглен, магнезиев сулфат). Необходимо е коригиране на  електролитния дисбаланс, хипотонията. Необходимост - кислород или изкуствена вентилация. Няма специфичен антидот. Не е изяснена възможността за отделяне Hydrochlorothiazide чрез хемодиализа.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Тиазиден диуретик. Hydrochlorothiazide е тиазиден диуретик със сулфонамидна структура и умерено изразен натриуретичен ефект. Намалява реабсорбцията на натриеви и хлорни йони в дисталните тубули и събирателните каналчета на нефрона. В резултат на това действие диурезата нараства, като се отделят натриеви и хлорни йони в еквимоларни количества и съответно количество вода. Диуретичното действие се проявява еднакво при алкална и кисела реакция на урината. Наличието на сулфамидна група в състава обуславя слабото инхибиращо действие върху ензима карбоанхидраза. Hydrochlorothiazide увеличава отделянето и на калиеви, магнезиеви и бикарбонатни йони, но предизвиква задръжка в организма на калциеви йони. Способства за понижаване на повишеното артериално налягане в резултат на загубата на течности и отделянето на голямо количество натриеви йони от клетъчните мембрани на артериолите, което води до снижаване на периферното съпротивление на кръвоносните съдове, на плазмения обем, намаляване на преднатоварването на сърцето, ударния обем, бъбречния плазмоток и скоростта на гломерулната филтрация. При болни с безвкусен диабет намалява полиурията по недостатъчно изяснен механизъм на действие. Повишава плазмената концентрация на пикочната киселина. Фармакокинетични свойства Hydrochlorothiazide се резорбира добре след перорален прием. Диуретичният ефект настъпва бързо, 1-2 часа след прием, достига максимум след 4 и продължава до 12 часа. Плазменият му полуживот варира от 2 до 15 часа, като при бъбречна и сърдечна недостатъчност почти се удвоява. Обемът му на разпределение е 3 - 41/kg. Преминава плацентарната бариера. Излъчва се в майчиното мляко. Hydrochlorothiazide не се метаболизира. Екскретира се напълно непроменен с урината чрез филтрация и екскреция. Пълното му излъчване завършва за 36 до 48 часа, като 70 % се екскретират с урината в рамките на 24 часа.Срок на годност 3 годиниСпециални условия за съхранение При температура под 25 °СДанни за опаковката Всеки блистер съдържа 10 таблетки. В една картонена кутия има.З блистера и листовка за пациента.Специални указания за употреба: НямаПроизводител: Чайкафарма

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.99 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.26 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.48 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,66 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.54 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.48 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.32 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.85 лв.

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

3.00 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Защо да закупите ХИПОДЕХИДРА табл 25 мг х 30 бр от aptekifenix.bg

     > Конкурентна цена
     > Бърза и качествена доставка
     > Постоянни наличности
     > Възможност за консултация за избран от Вас продукт
Етикети: hipodehidra