Меню
Количка

МОКСОТЕНС табл 0.2 мг х 30 бр

Moxotens 0.2 mg. 30 film-coated tablets Actavis / Моксотенс 0.2 мг 30 филмирани таблетки Актавис - Лекарства с рецепта
МОКСОТЕНС табл 0.2 мг х 30 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: TEVA PHARMACUETICAL
  • Арт.номер: 29573
  • Тегло: 0.20кг
4.75 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Артериална хипертония.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

Moxotens 0.2 mg. 30 film-coated tablets Actavis

Моксотенс 0.2 мг 30 филмирани таблетки Актавис

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ. Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт. Този продукт е предписан лично на Вас и не бива да го давате на никой друг. Той може да навреди на други хора, дори ако me имат подобни на Вашите оплаквания.В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Какво представлява Моксотенс и за какво се прилага. 2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Моксотенс. 3. Как се прилага Моксотенс. 4. Възможни нежелани реакции. 5. Условия за съхранение. 6. Допълнителна информация.Moxotens 0.2 mg - светло розови, кръгли, филмирани таблетки Moxotens 0.3 mg - розови, кръгли, филмирани таблетки Moxotens 0.4 mg -тъмно розови, кръгли, филмирани таблетки Лекарствено вещество в една филмирана таблетка: Една филмирана таблетка Moxotens 0.2 mg съдържа moxonidine 0.2 mg. Една филмирана таблетка Moxotens 0.3 mg съдържа moxonidine 0.3 mg. Една филмирана таблетка Moxotens 0.4 mg съдържа moxonidine 0.4 mg. Помощни вещества: монохидратна лактоза, повидон К-25, кросповидон, магнезиев стеарат.Състав на филмовото покритие: опадрай (титаниев диоксид, хидроксипропилметил целулоза, макрогол 400 ) и червен железен оксид. Моксотенс се предлага в опаковки от по 30 филмирани таблетки.1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОКСОТЕНС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА Моксотенс е лекарствен продукт от групата на така наречените антихипертензивни лекарствени продукти с централно действие. Лечебният му ефект се изразява в намаляване на повишеното кръвно налягане. Това се постига чрез намаляване на напрежението в периферните съдове, получено под въздействието на симпатикусовата нервна система (понижаване на периферното съдово съпротивление), като в същото време сърдечният дебит и сърдечната честота не се променят съществено. Моксотенс се използва за лечение на:Артериална хипертония (високо артериално налягане).2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОКСОТЕНСМоксотенс не се прилага при: • Алергия към активното или към някое от помощните вещества; • Предсърдни нарушения в сърдечния ритъм и проводимост (синдром на болния синусов възел или синуатриален блок); • Нарушения в сърдечната проводимост (АВ-блок II-ра и III-та степен); • Изразено понижение на сърдечната честота (сърдечна честота <50 удара/минута); • Тежка сърдечна недостатъчност; • Изразена коронарна недостатъчност или нестабилна стенокардия; • Тежка бъбречна недостатъчност ((креатининов клирънс <30 ml/mm), • Тежка чернодробна недостатъчност; • Бременност и кърмене; • Деца.При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното: Не трябва да се използва, поради липса на достатъчен терапевтичен опит, при следните заболявания и състояния: • Болест на Рейно; • Интермитиращо накуцване; • Болест на Паркинсон; • Епилепсия; • Глаукома; • Депресия. Ако моксонидин се използва в комбинация с бета блокер и лечението трябва да се прекрати, първо трябва да се спре приема на бета блокера и след няколко дни се спира приложението на моксонидин.При пациенти с умерено увредена бъбречна функция (креатининов клирънс между 30 ml/min и 60 ml/min и серумен креатинин >105 mmol/1/но <160 mmol/l), понижаващия кръвното налягане ефект на моксонидин трябва да се следи внимателно, особено в началото на лечението.Поради недостатъчно клинични данни, подкрепящи безопасността на приложение при пациенти с умерено изразена сърдечна недостатъчност, моксонидин трябва да се прилага с повишено внимание при тях.Поради липсата на терапевтичен опит, употребата на моксонидин в комбинация с трициклични антидепресанти или с алкохол трябва да се избягва.Лечението с моксонидин не трябва да се прекратява рязко, а трябва да става постепенно за период от две седмици.Приложение на Моксотенс и прием на храни и напитки: Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.Бременност Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.Поради липса на достатъчно данни за безопасност, моксонидин е противопоказан по време на бременност.Кърмене Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.Моксонидин се излъчва в кърмата. Поради това не се препоръчва неговата употребата по време на кърмене. Ако приложението му е наложително, трябва да се преустанови кърменето.Шофиране и работа с машини Няма данни, които да сочат, че моксонидин се отразява неблагоприятно при шофиране или работа с машини. Все пак в някои случаи е установено наличие на отпадналост и замаяност. Това трябва да се има предвид при изпълнението на тези дейности.Важна информация за някои от съставките на Моксотенс Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост.Приложение на други лекарствени продукти: Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.Едновременното приемане на други хипотензивни (понижаващи артериалното налягане) лекарствени продукти засилва хипотензивния ефект на моксонидин. При едновременен прием на моксонидин с бета блокери е възможно засилване на техния ефект по отношение на забавяне на сърдечната честота. Ефектът на алкохол, седативи (успокоителни) и хипнотици (сънотворни) може да се засили при едновременно приложение с моксонидин. Едновременната употреба с бензодиазепини, може да увеличи седативния им ефект.Може да се появи допълнителен седативен (успокоителен) ефект от едновременно приемани инхибитори на моноаминооксидазата.3. КАК СЕ ПРИЕМА МОКСОТЕНС Винаги прилагайте Моксотенс според инструкциите на лекуващия лекар. По лекарско предписание! Приема се перорално с достатъчно количество течност, независимо от приема на храна.Лечението трябва да започне с най-малката доза Моксотенс. Това означава дневна доза от 0.2 mg моксонидин, еднократно сутрин. Ако терапевтичният ефект е незадоволителен, след три седмици дозата може да се увеличи до 0.4 mg. Тази дневна доза може да се приема наведнъж или да бъде разделена в два дневни приема. Ако терапевтичният отговор все още е незадоволителен, след още три седмици дневната доза може да се увеличи до максимум 0.6 mg дневно, давана в два отделни дневни приема. Дневна доза от 0.6 mg и еднократна доза от 0.4 mg не трябва да се превишават. При пациенти с умерено увредена бъбречна функция (креатининов клирънс между 30 ml/min и 60 ml/min) максималната еднократна доза не бива да надвишава 0.2 mg, а максималната дневна доза 0.4 mg.Деца: Този продукт не се препоръчва за деца и юноши под 18 години. При тях безопасността и ефективността не е доказана. Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Моксотенс е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.Ако сте използвали по-голяма доза Моксотенс от предписаната: При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!В повечето случаи дози до 2.0 mg дневно се понасят без появата на сериозни странични реакции.При възрастни могат да се очакват следните симптоми при случаи на предозиране с моксонидин: седиране, ниско артериално налягане, ортостатични нарушения (внезапно понижаване на артериалното налягане при изправяне), сухота в устата. В редки случаи може да се появи гадене и парадоксално покачване на артериалното налягане. Препоръчват се мерки за поддържане сърдечно-съдовата циркулация.Не е известен специфичен антидот. Фентоламин (Режитин) може да противодейства на част от симптомите. При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар! Ако сте пропуснали да приложите Моксотенс Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ Както и всеки друг лекарствен продукт, Моксотенс може да предизвика нежелани лекарствени реакции.В началото на лечението често се наблюдават сухота в устата и главоболие, по-рядко отпадналост, безсилие, замаяност, гадене и нарушения на съня. Седативен (успокояващ) ефект е установен в по-малко от 1% от пациентите. Честотата и продължителността на тези симптоми често намалява в процеса на лечение. В много редки случаи са регистрирани кожни алергични реакции. Съобщава се за изолирани случаи на ангиоедема (алергична реакция с оток на меките тъкани главно в областта на лицето и гърлото).Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ Да се съхранява на място недостъпно за деца. При температура под 30°С. Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката! Срок на годност: 2 (две) години от датата на производство.6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Притежател на разрешението за употреба "Актавис" ЕАД бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2 София, БългарияПроизводители Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd. 12 Zvi Boreinstein St. Old Industrial Zone Yehuram, Israel Chanelle Medical Loughrea, Co.Galway Ireland 

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

5.02 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.15 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.55 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,79 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.56 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.30 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.28 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.92 лв.

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

2.50 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: moksotens