Меню
Количка

ИМАНА табл 10 мг х 28 бр

ИМАНА 10МГ Х 28 ТАБЛЕТКИ -
ИМАНА табл 10 мг х 28 бр
  • Наличност: В наличност
  • Производител: ALKALOID
  • Арт.номер: 48487
  • Тегло: 0.20кг
15.36 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

1. Какво представлява Имана и за какво се използва?
Имана принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция. Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушения в сигналните за съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N-метил-D-аспартат (NMDA)-peцептори, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта. Имана принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Имана действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта. Имана се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Имана?
Не приемайте Имана:
ако сте алергични (свръхчувствителни) към мемантинов хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на Имана филмирани таблетки (вижте точка 6).
ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Имана таблетки.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Имана:
ако имате анамнеза за епилептични гърчове
 ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или ако страдате от застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).
В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Имана да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.
Ако имате бъбречно увреждане (проблеми с бъбреците), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на Имана. Едновременната употреба на лекарствените продукти амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон), кетамин (вещество, което обикновено се използва като упойка), декстрометорфан (обикновено се използва за лечение на кашлица) и на други NMDA-антагонисти трябва да се избягва.
Деца и юноши
Имана не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.
Други лекарства и Имана
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
По-конкретно, Имана може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:
амантадин, кетамин, декстраметорфан 
дантролен, баклофен
циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин 
хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)
антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)
антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове)
барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън) допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин) 
невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения) 
перорални антикоагуланти.
Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Имана.
Имана с храна, напитки и алкохол
Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубуларна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради бъбречна дисфункция (лошо функциониране на бъбреците)) или тежки инфекции на отделителната система (структурата, която отвежда урината), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Имана не се препоръчва за употреба при бременни жени. Жени, приемащи Имана, не трябва да кърмят.
Шофиране и работа с машини
Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини. Освен това Имана може да промени способността Ви за реагиране, което създава опасност при шофиране или работа с машини.
3. Как да приемате Имана?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозировка:
Препоръчваната доза Имана за възрастни и пациенти в старческа възраст е 20 mg дневно. За да се намали рискът от нежелани лекарствени реакции, тази доза се постига постепенно, по следната дневна схема на лечение:
седмица 1 (ден 1-7) 5 mg дневно
седмица 2 (ден 8-14) 10 mg дневно
седмица 3 (ден 15-21) 15 mg дневно
седмица 4 и след това  20 mg дневно
Обикновено началната доза е 5 mg дневно през първата седмица.
Тя се повишава до 10 mg дневно през втората седмица и до 15 mg веднъж дневно през третата седмица. От четвъртата седмица нататък обичайната доза е 20 mg дневно.
Поддържаща доза
Препоръчителната дневна доза е 20 mg веднъж дневно.
За продължителност на лечението, моля, консултирайте се с Вашия лекар.
Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция
Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.
Приложение
Имана трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат със или без храна.
Таблетките от 10mg могат да бъдет разделени на две равни дози.
Продължителност на лечението
Приемът на Имана продължава докато има ефект. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.
Ако сте приели повече от необходимата доза Имана
Ако приемете Имана в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.
Обикновено приемането на прекалено много Имана не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции“.
Ако сте пропуснали да приемете Имана
- Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Имана, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако забележите някакви реакции като припадъци, суицидни идеи и мисли за самоубийство, говорете незабавно с Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.
Чести (засяга до 1 на 10 потребители):
- Главоболие, сънливост, запек, повишени стойности на чернодробните ензими, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност към лекарства.
Нечести (засяга до 1 на 100 потребители):
Умора, гьбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм)
Много редки (засяга по-малко от 1 на 10 000 потребители):
Гърчове
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):
Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.
Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с Имана.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Имана?
Да се съхранява под 25°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след "Годен до:”.Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Имана?
Активното вещество е: мемантинов хидрохлорид
Всяка 10 mg филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантинов хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
- Другите съставки са:
Ядро на таблетката: силицифицирана микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, талк, магнезиев стеарат.
Обвивка на таблетката: хипромелоза, макрогол 400, титанов диоксид (Е171).
Как изглежда Имана и какво съдържа опаковката?
Имана 10 mg са бели до почти бели, овални, филмирани таблетки, гравирани с "10" от едната страна и делителна черта от другата страна. Размерите на всяка таблетка са приблизително 11x6 mm.
Имана 10 mg таблетни опаковки: Алуминий/PVC блистери, съдържащи 7, 10 или 14 таблетки. Предлагат се в опаковки по 7, 28 и 30 таблетки.

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·         До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·         До офис на куриерска фирма Спиди

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·         До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·         Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

 Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:


Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

 

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.81 лв

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

6.58 лв.

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

8.03 лв.

 

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

14.23 лв.

 

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.26 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

11.64 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

12.84 лв.

 

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

20.30 лв.

 

На посочен адрес

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

2.50 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: imana