Меню
Количка

ИЗОКЕТ спрей 1.25 мг/доза 300 дози

Isoket spray 15 ml 300 dose / Изокет спрей 15мл 300 дози - Лекарства с рецепта
ИЗОКЕТ спрей 1.25 мг/доза 300 дози
  • Наличност: В наличност
  • Производител: MERUS LABS NETHERLAND
  • Арт.номер: 1561
  • Тегло: 0.20кг
14.64 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Феникс
Показания - лечение на всички форми на сърдечна болка, която се дължи на нарушения в кръвния поток в коронарните съдове на сърцето (ангина пекторис) - профилактика на сърдечна болка (ангина пекторис) - остър инфаркт на миокарда - остра левостранна сърдечна недостатъчност.
Безплатна доставка при поръчки над 120 лв. до 3 кг.

ИЗОКЕТ спрей 1.25 мг/доза 300 дози от Аптеки Феникс

ИЗОКЕТ СПРЕЙ 15МЛ 300 ДОЗИ/ISOKET spray 15 ml 300 dose1. Какво представлява Изокет спрей и за какво се прилага? Йзокет спрей е лекарствен продукт, който се използва при нарушения в кръвния поток на коронарните съдове на сърцето. Показания - лечение на всички форми на сърдечна болка, която се дължи на нарушения в кръвния поток в коронарните съдове на сърцето (ангина пекторис) - профилактика на сърдечна болка (ангина пекторис) - остър инфаркт на миокарда - остра левостранна сърдечна недостатъчност. 2. Преди да използвате Изокет спрей 2.1. Изокет спрей не трябва да бъде приеман в случай на: • Свръхчувствителност към активната субстанция, изосорбид динитрат, към други нитро съединения или към някоя от помощните съставки на изокет спрей; • Остра циркулаторна недостатъчност (шок, колапс на кръвообращението); • Шок, в резултат на сърдечна недостатъчност (кардиогенен шок), освен в случай че се осигуряват с необходими мерки достатъчно високи пълнещи налягания на сърцето (левокамерно крайно диастолно налягане) • Ако страдате от хипертрофична обструктивна кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул със стесняване на вътрешното пространство на сърдечните камери), констриктивен перикардит (стесняващо възпаление на сърцевата торбичка) или сърдечна тампонада (тампонада на сърцевата торбичка); • Много ниско артериално налягане (изразена хипотония: систолично артериално налягане по-ниско от 90 mmHg); По време на лечение с Изокет спрей, пациентът не трябва да приема лекарствени продукти за еректилна дисфункция, чиято фармакологично активна съставка е фосфодиестеразен тип 5 инхибитор, напр sildenafil, vardenafil или tadalafll, защото това е свързано със значително понижение на артериалното налягане, което може да доведе до тежки последствия (н.р. внезапна загуба на съзнание, миокарден инфаркт). Изокет спрей не трябва да се използва когато сте приели лекарствени продукти за лечение на еректилна дисфункция, чиято фармакологично активна съставка е 5-фосфодиестеразен инхибитор, напр. silfenafil, vardenafil или tadalafil и които могат да доведат до остри ангинозни оплаквания след това. 2.2. Употребата на Изокет спрей изисква специално внимание при: • В случай на ниски налягания на пълнене, напр. в резултат на остър инфаркт на миокарда или намалена левокамерна функция (левокамерна недостатъчност). Редукцията на систолното кръвно налягане под 90 mm Hg трябва да се избягва. • Аортна и/или митрална стеноза (стеснение на аортната или митралната клапа); • Ако имате склонност към нарушения в регулацията на кръвообращението поради ниско кръвно налягане (ортостатични смущения в регулацията на кръвообращението); • Заболявания, които протичат с повишено вътречерепно налягане (Досега понататъшното увеличаване на налягането беше наблюдавано само при интравенозно приемане на високи дози глицерил тринитрат-химическо сходно вещество). Разтворът съдържа 85 % обемни единици алкохол. Бременност По време на бременност, поради особена предпазливост, Изокет спрей трябва да се прилага само по изрично лекарско указание, защото няма достатъчно опит от приложението на лекарствения продукт при бременни жени. Експериментални изследвания с животни не дадоха доказателства за увреждане на плода. Кърмене Поради особена предпазливост, също така и по време на лактация, Изокет спрей трябва да се прилага само по изрично лекарско указание, защото не е сигурно дали той се отделя в кърмата. Когато лекарствения продукт се използва по време на кърмене, кърмачето трябва да се наблюдава за възможни нежелани реакции Способност да се шофира и да се оперира с машини Този лекарствен продукт може дори и при спазени указания за употреба така да промени възможността за реагиране на пациента, че да се ограничи способността му да управлява моторно превозно средство, да обслужва машини или да работи при необезопасени условия. Това важи в по-голяма степен в началото на лечението, при повишаване на дозировката или смяна на лекарствените продукти, както и при употреба на алкохол по време на лечението с Изокет спрей. 2.3. Взаимодействия с други лекарствени продукти или други взаимодействия: Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт когато приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори и те да са без лекарско предписание. Хипотензивният ефект може да се засили от: • Други вазодилататори съдоразширяващи) лекарствени продукти • Хипотензивни медикаменти (напр.бета блокери, диуретици, калциеви антагонисти, АСЕ инхибитори) • Лекарствени продукти за психични заболявания като депресии, или невролептици • Алкохол • Лекарствени продукти за лечение на еректилна дисфункция, чиято активна съставка е фосфодиестеразен инхибитор тип 5, н.р. sildenafil, vardenafil или tadalafll (виж секция 2.1)Когато се използва едновременно с дихидроерготамин, Изокет спрей може да доведе до увеличение на нивото на дихидроерготамин и по този начин да засили хипотензивния ефект на последния. 3. Как се използва Изокет спрей ? Винаги следвайте точно инструкциите на Вашия лекар когато приемате Изокет®спрей. Моля, питайте отново Вашия лекар или фармацевт ако не сте напълно сигурни. 3.1. Дозировка, начин и продължителност на употребата При първоначална употреба на спрея или когато последното използване е било преди повече от един ден, първото впръскване се извършва във въздуха, тъй като то не съдържа пълната концентрация на необходимото лекарствено вещество. За да се осигури безпроблемна функция на спрея, дозаторът трябва да се натисне до край, а след това да се освободи. При употреба флаконът да се държи изправен с дозатора нагоре. Да се избягва попадане на спрея в очите. ISOKET® SPRAY се впръсква в устата. Впръсканото вещество не трябва да се инхалира. Спреят се поставя плътно до устата и разтворът се впръсква чрез натискане на дозатора по следния начин: - поема се дълбоко въздух - въздухът се задържа - разтворът се впръсква в устата (може да се усети леко парене на езика) - устата се затваря и за около 30 секунди се диша през носа Указания за надеждно функциониране Моля, съхранявайте грижливо флакона при стайна температура и от време на време проверявайте изправността на дюзата. Това важи особено, когато флаконът не е употребяван продължително време. Върху етикета на спрея, в долния му край, има поставена стрелка. Когато нивото на разтвора във флакона достигне маркираното от стрелката ниво, за по-голяма сигурност, набавете нов флакон ISOKET® SPRAY. По-нататъшното използване на останалия разтвор във флакона е възможно, стига тръбичката, по която се изпомпва спрея да е потопена в него-дори и при леко накланяне на флакона. 3.2. В случай,че не Ви е предписано друго, обичайната доза е: По време на пристъп от ангина пекторис или непосредствено преди физически или психически натоварвания, които биха могли да предизвикат такъв пристъп, се препоръчват 1-3 впръсквания в устата през интервали от около 30 секунди между всяко впръскване (виж секция 3.1.).Надвишаването на еднократна доза от 3 впръсквания по време на болков пристъп е възможно само по изрично лекарско указание. При остър инфаркт на миокарда или остра сърдечна недостатъчност се прилагат първоначално 1 до 3 впръсквания. В случай, че не настъпи желания ефект, през следващите 5 минути под лекарски контрол може да се приложи още едно впръскване. Ако през следващите 10 минути отново не настъпи желания ефект, употребата на спрея може да се повтори при строг контрол на артериалното налягане.З.З.Когато сте приели по-големи количества Изокет спрей какво би трябвало да направитеКогато се съмнявате, че сте предозирали с големи количества Изокет спрей, обадете се на Вашия лекар веднага. В зависимост от степента на предозиране могат да се появят следните симптоми: значително спадане на кръвното налягане (хипотония), с рефлекторно увеличение на пулсовата честота, чувство на слабост, световъртеж и замаяност, зачервяване на кожата, гадене, повръщане и диария. 4.Какви нежелани реакции са възможни? Както всички лекарствени продукти Изокет спрей би могъл да има нежелани реакции. Много чести: Повече от 1/10 лекувани пациента Чести: По-малко от 1/10, но повече от 1/100 лекувани пациента Нечестни: По-малко от 1/100, но повечеот 1/1000 лекувани пациента Редки: По-малко от 1/1000, но повече от 1/10 000 лекувани пациенти Много редки: По-малко от един на 10 000 лекувани пациента, включително и отделни случаи При започване на лечението, много често може да се появи главоболие (т.нар. нитратно главоболие"), което - както е известно от опит - отзвучава най-често след няколко дни при по-нататъшно приемане на лекарствения продукт. В някои случаи при първоначална употреба, но също и при увеличаване на дозата може да се наблюдава понижение на кръвното налягане и/или смущения в кръвообращението при промяна на положението (ортостатична хипотония), които могат да бъдат съпроводени с рефлекторно увеличаване на честотата на пулса, замаяност, както и чувство за световъртеж и слабост. Нечесто могат да настъпят: • гадене, повръщане, бързопреминаващи зачервявания на кожата и алергични кожни реакции. • силно понижаване на кръвното налягане, придружено от усилване на сърдечната болка (симптоми на ангина пекторис). • състояния на колапс, в определени случаи със смущения в сърдечния ритъм, със забавяне честотата на пулса (брадикардни смущения на сърдечния ритъм) и внезапна загуба на съзнание (синкоп). Много рядко могат да настъпят • Сериозни възпалителни кожни заболявания (ексфолиативен дерматит/синдром на Стивънс-Джонсьн) • Ангиоедем (тьканни отоци) Други забележки: • При употреба на Изокет спрей поради относително преразпределяне на кръвния ток в хиповентилираните алвеоларни области, може да се появи временно намаляване на кислородното съдържание в артериалната кръв (хипоксемия), което може да доведе до недостатъчно снабдяване на миокарда с кислород при пациенти, страдащи от смущения в кръвния ток на коронарните съдове (коронарна болест на сърцето) • Намаление на ефективността, както и намаление на ефекта в резултат на употреба на други препарати, съдържащи нитрати. За да се предотврати намаляването или липсата на ефект, продължителните високи дозировки трябва да се избягват • Ако някои от гореспоменатите нежелани реакции се появят, моля информирайте вашия лекар, който ще прецени тяхната тежест и ще предпреме нужните мерки • Да не се приема Изокет спрей в случай, че се появят първи признаци на свръхчувствително стМоля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са посочени в тази листовка. 5. Какви условия са необходими за съхранение на Изокет спрей? Срокът на годност е отпечатан върху картонената кутия и блистера. Не използвайте лекарствения продукт след тази дата. Изокет срей трябва да се съхранява на недостъпно за деца място. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Изокет спрей Активното вещество е изодинитдинитрат. Един флакон с 12,7 g разтвор (- 15 ml) съдържа 375 mg изосорбиддинитрат. Всяка доза (едно впръскване равняващо се на 0,05 ml спрей) съдържа 1,25 mg изодинитдинитрат. Един флакон съдържа не по-малко от 300 дози (впръсквания) по 1,25 mg изосорбиддинитрат. Другите съставки са: макрогол 400; етанол. ISOKET® SPRAY Лекарствено вещество: isosorbide dinitrate Състав на лекарствения продукт Едно впръскване от 0.05 ml разтвор съдържа 1.25 mg isosorbide dinitrate 15 ml (12.7 g) разтвор съдържат 375 mg isosorbide dinitrate. Помощни вещества: етанол, макрогол 400 Предлагана форма и съдържание Спрей за впръскване в устата (представен като спрей с дозатор). 15 ml разтвор съдържат около 300 дози от по 1.25 mg isosorbide dinitrateФармакотерапевтична група / начин на действие Органични нитрати, вазодилататори По лекарско предписание.Как изглежда Изокет спрей и какво съдържа опаковката но Изокет спрей е спрей за устна лигавица. Разтворът е бистра и прозрачна течност.  Опаковка: 20 ml флакон със спрей помпа, направена от кафяво стъкло и бяла, дозираща помпа: 1 флакон в опаковка. : ! Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба: Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, Germany Telefon: 02173 /48-0 Telefax: 021 73/48-16 08Име и адрес на производителя на лекарствения продукт: Schwarz Pharma AG Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, Germany Telefon: 02173 /48-0 Telefax: 0 21 73/48-16 08

Начини на плащане:

·         С кредитна или дебитна карта - потребителя се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за банковата си карта и извършва плащането. Всички разходи по плащането се уреждат между банката картодържач /БОРИКА  и клиента.

ФАРМА ЛЕК АД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително и номера на картата, защото те са обработват само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

·         С наложен платеж „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж- при получаване на стоката от куриер. Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.При избран начин на плащане  „ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА“ (наложен платеж) потребителя заплаща поръчката на куриера в офис на куриера или на адреса на потребителя в момента на доставката.

·         По банка – с платежно нареждане, в което се посочва номера и датата на поръчката.

 

Всички допълнителни такси, начислени извън обявената от ФАРМА ЛЕК АД цена на стоките, формиращи крайната стойност на поръчката по доставката и извършените плащания са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка и куриерската услуга . 

 

 

Начини на доставка:

·      До адрес, посочен от клиента с куриерска фирма Спиди

·      До офис на куриерска фирма Спиди

·      Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен

·      До адрес на избрана аптека ФЕНИКС .

 

ТАРИФА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ и ДОСТАВКИТЕ

 

·        До адрес на избрана аптека ФЕНИКС извън град Плевен,  таксата е според тарифата на куриерската фирма.  При избран такъв начин на доставка, заплащането може да стане само с кредитна/дебитна карта или по банков път.

·       До адрес на избрана аптека ФЕНИКС в град Плевен, доставката е  БЕЗПЛАТНА

·       Доставка от куриер на ФАРМА ЛЕК АД, до адрес посочен от клиента в рамките на гр. Плевен, таксата за доставка е 3,00 лева (с включено ДДС). За доставка от ФАРМА ЛЕК АД на поръчани продукти с обща стойност над 60,00 лева(с включено ДДС, доставката е БЕЗПЛАТНА и се поема изцяло от ФАРМА ЛЕК АД.

 

·         С куриер възможност за избор доставка до офис на куриер или до посочен адрес.

Всеки куриер има собствена тарифа, договорена с АПТЕКИ ФЕНИКС. За промени в тарифата на КУРИЕРА ,както и за други начисления от КУРИЕРА, ФАРМА ЛЕК АД не носи отговорност.

Сумата за доставката по тарифата се определя от тегло, зона , място и срок на доставката.

В тарифата на СПИДИ такса гориво е включена в цената, но начислява допълнително такса наложен платеж. Цената е с ДДС.

Всички разходи по плащането се уреждат между  куриера и клиента по тарифата на куриера.

 

ТАРИФА НА КУРИЕРСКА ФИРМА СПИДИ:

Куриер

Стойност на поръчката

Тегло

Цена доставка с ДДС

Куриер офис СПИДИ

Над 120 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

Над 180 лв.

до 6 кг.

БЕЗПЛАТНО

Куриер офис СПИДИ

 

до 3 кг.

4.99 лв

Куриер офис СПИДИ

 

до 6 кг.

7.26 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 10 кг.

9.48 лв.

Куриер офис СПИДИ

 

до 20 кг.

16,66 лв.

Куриер на СПИДИ

Над 180 лв.

до 3 кг.

БЕЗПЛАТНО

На посочен адрес

 

 

 

Куриер на СПИДИ

 

до 3 кг.

7.54 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 6 кг.

12.48 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 10 кг.

14.32 лв.

На посочен адрес

 

Куриер на СПИДИ

 

до 20 кг.

22.85 лв.

На посочен адрес

 

 

ТАРИФА ЗА ДОСТАВКА НА ФАРМА ЛЕК АД, ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН:

Куриер

Стойност на поръчката

Цена доставка с ДДС

 

ФАРМА ЛЕК АД

до 60 лв.

3.00 лв.

 

ФАРМА ЛЕК АД

над 60 лв.

БЕЗПЛАТНО

 


Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Защо да закупите ИЗОКЕТ спрей 1.25 мг/доза 300 дози от aptekifenix.bg

     > Конкурентна цена
     > Бърза и качествена доставка
     > Постоянни наличности
     > Възможност за консултация за избран от Вас продукт
Етикети: izoket